Alle berichten in: Overig (10)

Freelancer

Verscherpt toezicht door Belastingdienst op werken met freelancers

In zijn Kamerbrief roadmap vervanging DBA van februari 2018 kondigde Minister Koolmees aan dat de Wet DBA vervangen zal worden. Het kabinet streeft naar inwerkingtreding van die nieuwe wet per 2020. In dezelfde brief is aangekondigd dat de handhaving van de Wet DBA verder is uitgesteld tot 1 januari 2020. Met ingang…

Lees verder
ROTA

Einde tijdperk ROTA

Meer dan een eeuw heeft de Stichting ROTA, Raad van Orde en Tucht voor het Advertentiewezen, met zijn regelgeving en systeem van erkenningen voor ordening op de reclamemarkt gezorgd. De sterk veranderde media- en reclamewereld en de teruggelopen waarde van de ROTA heeft het bestuur echter doen besluiten om tot…

Lees verder