Jaarlijkse heffing recyclingbeheerbijdrage systeemkosten PRN en SVF over het 1e kwartaal 2023

PRN (Papier Recycling Nederland) is de uitvoeringsorganisatie van producentenverantwoordelijkheid voor papier en/of karton dat geen verpakking is. PRN garandeert en bewaakt de inzameling en het hergebruik van oud papier en -karton om zo de papierkringloop gesloten te houden. De systeemkosten (operationele kosten) van het PRN-systeem worden betaald uit een fonds dat wordt gevuld door middel van een jaarlijkse heffing (de recyclingbeheerbijdrage).

Het Algemeen Bestuur van de Stichting Verwijderingsfonds (SVF), de financiële tak van het PRN-systeem, heeft het tarief voor de jaarlijkse heffing vastgesteld op € 2,50 per 1.000 kg nieuw op de markt geplaatst / geïmporteerd papier en/of karton voor niet-verpakkingen (exclusief btw). Deze heffing geldt alleen voor het eerste kwartaal van 2023, niet voor de overige drie kwartalen. Deze heffing dient ter dekking van de systeemkosten van PRN en SVF voor de periode tot medio 2024. Het bestuur van SVF heeft het tarief voor de heffing in 2023 kunnen reduceren met € 0,40 per 1.000 kg ten opzichte van de heffing van vorig jaar.

Met de recyclingbeheerbijdrage wordt ervoor gezorgd dat het schoon en droog oud papier en -karton voor niet-verpakkingen wordt ingezameld en gerecycled en dat dit verantwoord wordt naar de overheid. Indien u vragen heeft over deze mededeling kunt u contact opnemen met de helpdesk van PRN. Zij zijn bereikbaar via het e-mailadres helpdesk@prn.nl of telefonisch op 020 654 09 89.

Deel dit artikel