Beleid

MMA ondersteunt de aangesloten ledenbedrijven bij de transitie van magazine merken naar multimediale merken.

Magazine Media Associatie (MMA) behartigt de belangen van 31 aangesloten magazine mediabedrijven. Deze bedrijven richten zich op consumentenmedia (magazines, websites, evenementen). Hierbij staat de behoefte van de gebruiker centraal. Om in deze behoefte te voorzien, creëren en vermarkten MMA-leden content in alle mogelijke vormen. In tekst en beeld, video en events. Door middel van hoogwaardige creativiteit en kwaliteit willen zij de consument inspireren en informeren. De 31 uitgeverijen brengen samen ruim 140 publieks- en opinietijdschriften en omroepbladen op de Nederlandse markt, op basis van abonnementen en/of losse verkoop. Deze titels vertegenwoordigen circa 85% van de totale omzet van magazines in ons land.

Nederland telt circa 1.200 betaalde magazines. Ons land heeft daarmee een rijk en gesegmenteerd aanbod van titels. Het totaal volume van de verspreide oplage van magazines is zo'n 370 miljoen exemplaren (bron: NOM), daarmee worden ruim 10,9 miljoen mensen bereikt. Dit is 75% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder) (bron: NOM).

Het totaal volume van de verspreide oplage van magazines is zo'n 370 miljoen exemplaren

Inmiddels is het gedrukte magazine steeds vaker het centrum van verschillende (digitale) communicatievormen, zoals sites, apps, sociale media en events. De markt voor magazines is dan ook sterk aan het veranderen. Digitalisering wordt steeds belangrijker. MMA wil optimaal aansluiting zoeken bij de nieuwe ontwikkelingen in de markt en zorgen voor een sterke belangenbehartiging voor de leden.

MMA is een professioneel bestuurlijk ingerichte branchevereniging met een sterke focus op de leden. In het strategisch beleidsplan 2019 staat kernachtig beschreven waar de vereniging zich het komende jaar op gaat richten. Gekozen is voor een koers die zoveel mogelijk aansluit bij de behoefte van de leden. De focus ligt op een krachtige belangenbehartiging vanuit het domein ‘magazinemedia’. Daarnaast richt de vereniging zich op het ontwikkelen van een kennisplatform. Voor een sterke lobby in Den Haag en Brussel en het overleg met de werknemersorganisaties in het kader van de cao’s wordt samengewerkt met de Mediafederatie.

De missie luidt: MMA ondersteunt de aangesloten ledenbedrijven bij de slag die zij maken om hun magazine merken te transformeren naar multimediale merken.

Een sterke externe belangenbehartiging staat naast een brede kennisuitwisseling centraal. Themagerichte activiteiten worden op projectmatige wijze uitgevoerd. MMA biedt de leden meer inhoudelijk toegevoegde waarde (kennisplatform), naast het organiseren van een waardevol netwerk. De vereniging wil op deze manier alle leden inhoudelijk binden, servicen en inspireren.