Statuten

Vastgelegde bepalingen en grondregels die ten grondslag liggen aan de Magazine Media Associatie (MMA).

De statuten van de Magazine Media Associatie (MMA) zoals vastgelegd in de notariële akte kun je hier raadplegen:

Statuten MMA