Partners

MMA werkt samen met diverse organisaties, zowel in nationaal als in internationaal verband, met wie zij doelstellingen delen. Dit gebeurt in verschillende samenwerkingsverbanden.

Overzicht van partners met wie MMA samenwerkt en organisaties waarin MMA deelneemt:

de Mediafederatie

De Mediafederatie

De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft de volgende doelstelling: De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Namens de Mediafederatie hebben senior adviseurs daarnaast zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Zij verzorgen de nationale inbreng en coördineren de Europese dossiers in opdracht van de vier bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen.

Enkele beleidsterreinen waarop de Mediafederatie intensieve internationale lobby voert: auteursrecht, elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud, betalingsverkeer, btw, persvrijheid, privacywetgeving.

De volgende vier brancheorganisaties zijn op dit moment aangesloten: Groep Algemene UitgeversGEU, Magazine Media AssociatieMedia voor Vak en Wetenschap.

EMMA

European Magazine Media Association

De missie van European Magazine Media Association (EMMA) is de belangen van uitgevers van geprinte én digitale media te promoten en te beschermen binnen de Europese Unie. EMMA representeert 15.000 uitgevers door heel Europa, die gezamenlijk 50.000 relatie- en B2B-bladen produceren voor 360 miljoen Europese lezers. Europese magazine publishers doen grote investeringen om de ontwikkelingen in print en digitaal voort te zetten en (toekomstige) Europese initiatieven die in Brussel tot stand komen zouden die in gevaar kunnen brengen. EMMA volgt beleids- en wetsvoorstellen die zorgwekkend voor uitgevers kunnen zijn. O.a. veranderingen in gegevensbescherming en wijziging van btw-tarieven. Door in Brussel een duidelijke stem te laten horen, probeert EMMA het belangrijke werk van uitgevers bij politici onder de aandacht te brengen. Uitgevers zorgen niet alleen voor een continue ontwikkeling van media, ze hebben ook maatschappelijk een belangrijke rol.

Website

FIPP

International Federation of the Periodical Press

The International Federation of the Periodical Press (FIPP) is the worldwide magazine media association, represents content-rich companies or individuals involved in the creation, publishing or sharing of quality content to audiences of interest. FIPP exists to help its members develop better strategies and build better businesses by identifying and communicating emerging trends, sharing knowledge, and improving skills, worldwide. FIPP respects and supports: freedom of the press, freedom of advertising, freedom of distribution, the Intellectual Property rights of publishers, in any form the development of industry ecological standards and protection of the environment. FIPP has more than 700 member companies, which includes more than 50 national associations, more than 500 media owners and more than 150 service providers to the industry and associated organisations, in more than 60 countries, all of whom use FIPP to find new business partners and gather information on potential markets. FIPP represents more than 6,000 titles, which include almost all of the world’s leading magazine media brands. Whether you are a media owner or service provider to the industry, or an association, FIPP membership is an excellent platform from which you can expand your business globally.

Website

KOAGKAG

Keuringsraad KOAG/KAG

De Stichtingen Keuringsraad Openlijke Aanprijzing Geneesmiddelen (KOAG) en Keuringsraad Aanprijzing Gezondheidsproducten (KAG) zijn in 1926 opgericht door de betrokken brancheorganisaties in de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie. De Keuringsraad is een goedkeuringsinstantie op basis van zelfregulering. De Keuringsraad heeft een jarenlange expertise opgebouwd in het beoordelen van gezondheidsclaims en medische claims. Publieksreclame voor een zelfzorggeneesmiddel, medisch (zelfzorg) hulpmiddel of gezondheidsproduct is in het belang van de volksgezondheid, maar vergt wel duidelijke regelgeving. Industrie, media en adverteerders onderkennen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben zelf regels opgesteld waaraan publieksreclame moet voldoen. De Keuringsraad ziet toe op de naleving van die regels.

Website

NOM media

Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia

Sinds 2001 is de Stichting Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers voor dagbladen en magazines in Nederland. Media-exploitanten, adverteerders en media-adviesbureaus bepalen gezamenlijk het beleid van NOM. Tegenwoordig is de doelstelling verbreed naar het in kaart brengen van het totaal lezen (het bereik) van mediamerken van dagbladen en magazines, ongeacht het platform waarop content wordt verspreid. Hoeveel mensen lezen een bepaald dagblad of magazine op papier, in een digitale vorm of beide? Deze gegevens worden primair gebruikt voor mediaplanning van communicatie campagnes. Vanaf 2015 is NOM tevens verantwoordelijk voor het registreren en publiceren van print oplage (tellingen van verspreiding) en digitale censusdata (tellingen van digitale verspreiding en gebruik) voor dagbladen, magazines en vaktijdschriften. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om bereiksgegevens nog robuuster te maken.

Website

NVJ

Nederlandse Vereniging van Journalisten

De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) komt op voor de belangen van journalisten. Met goede cao’s, redactiestatuten, verzekeringen, auteursrechttoeslagen en juridische bijstand biedt de NVJ journalisten de mogelijkheid vrijuit te spreken, schrijven en fotograferen. Als lid van de NVJ profiteert een journalist onder andere van de volgende voordelen: juridisch advies en rechtsbijstand, NVJ Perskaart (na ballotage, goede arbeidsvoorwaarden, zelfstandigen- en tariefadvies, 30-50% korting op cursussen van de NVJ Academy, Villamedia Magazine. De NVJ is een vereniging met ruim 7.500 leden. De leden worden vertegenwoordigd door 11 zogenaamde sectiebesturen. Deze secties vertegenwoordigen de verschillende beroepsgroepen in de journalistiek. Het hoogste orgaan binnen de vereniging is het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 professionals met een eigen portefeuille. Om de vereniging te organiseren is er een secretariaat. Het secretariaat wordt geleid door de algemeen secretaris en de zakelijk leider. Binnen het secretariaat worden de verschillende secties vertegenwoordigd door de vier secretarissen en de algemeen secretaris.

Website

Print Arena

Print Arena

PrintArena is een gezamenlijk initiatief van CMBO, ZSO, KVGO en Magazine Media Associatie. Het doel van PrintArena is kennis en informatie toegankelijk te maken voor de creatieve industrie waardoor uiteindelijk de gebruiksvriendelijkheid van gedrukte media zal worden vergroot.

Website

Raad voor de Journalistiek

Raad voor de Journalistiek

De Raad voor de Journalistiek is een onafhankelijk instantie van zelfregulering voor de media, waar belanghebbenden terecht kunnen met klachten over journalistieke activiteiten, die naar hun oordeel niet goed zijn afgehandeld door het medium zelf. De Raad beoordeelt of een journalist zorgvuldig zijn werk heeft gedaan en of met een publicatie grenzen van journalistieke ethiek zijn overschreden.

Website

Stichting Papier en Karton

Het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) is de plek voor consumenten en bedrijven voor informatie over de duurzame aspecten en inzetbaarheid van papier en karton.

Website

Stichting Reclame Code

Stichting Reclame Code

De Stichting Reclame Code (SRC) is al 50 jaar de instantie op het gebied van zelfregulering van reclame. SRC bevordert verantwoord reclame maken met als doel de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Zowel consumenten als bedrijven en andere organisaties die een klacht hebben over een reclame-uiting, kunnen deze indienen bij de onafhankelijke Reclame Code Commissie (RCC). De (voorzitter van de) RCC toetst of de betreffende reclame-uiting voldoet aan de regels in de Nederlandse Reclame Code (NRC). Tegen elke uitspraak van de voorzitter van de RCC kan bezwaar bij de voltallige RCC worden gemaakt. Tegen elke uitspraak van de voltallige RCC kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep (CvB). Wanneer een overtreding van de NRC is vastgesteld, volgt de afdeling Compliance of de betrokken adverteerder gevolg geeft aan de uitspraak van de (voorzitter van de) RCC en/of het CvB.

Website

VIA

Door de kracht, kennis en netwerken van VEA en IAB Nederland per 1 januari 2021 officieel samen te voegen is er een netwerk gecreëerd dat de hele marketingketen verbindt en samen met de meer dan 250 leden de markt vooruit helpt. Een netwerk waarin plaats is voor data, media, creatie, technologie en voor iedereen in de branche. Van CEO’s tot starters en van professionals werkzaam bij adverteerders, media-, reclame-, communicatiebureaus en ad-techplatformen tot exploitanten en uitgevers.

Website