De Mediafederatie is de vereniging van brancheorganisaties voor uitgeverij- en mediabedrijven in Nederland en heeft de volgende doelstelling: De Mediafederatie heeft ten doel het maatschappelijke en economische belang en het innovatieve karakter van de sector uit te dragen. In de belangenbehartiging richt de Mediafederatie zich op door de brancheorganisaties gedeelde thema’s. Namens de Mediafederatie hebben senior adviseurs daarnaast zitting in diverse besturen en commissies van betrokken organisaties en overlegorganen. Zij verzorgen de nationale inbreng en coördineren de Europese dossiers in opdracht van de vier bij de Mediafederatie aangesloten brancheverenigingen.

Enkele beleidsterreinen waarop de Mediafederatie intensieve internationale lobby voert: auteursrecht, elektronisch (her)gebruik van gepubliceerde inhoud, betalingsverkeer, btw, persvrijheid, privacywetgeving.

De volgende vier brancheorganisaties zijn op dit moment aangesloten: Groep Algemene UitgeversGEU, Magazine Media AssociatieMedia voor Vak en Wetenschap.