Thema's

De MMA behartigt in samenwerking met de Mediafederatie de belangen inzake Wet & Regelgeving binnen de Magazine Media voor haar leden. De activiteiten zijn onderverdeeld in diverse thema’s en overige thema's.

Auteursrecht en collectieve rechten

Auteursrecht en collectieve rechten

Overige onderwerpen

Overige onderwerpen

Privacy & Big Data

Privacy & Big Data

Sociaal beleid & HR

Sociaal beleid & HR