Commissies en werkgroepen

Het bestuur van MMA kan tijdelijk of permanente werkgroepen in het leven roepen. Onder voorzitterschap van een bestuurslid/portefeuillehouder verdiept een werkgroep zich in de voor de branche relevante onderwerpen en ontwikkelingen. Zij adviseert en rapporteert aan het bestuur.

De onderstaande werkgroepen zorgen voor een gedegen onderbouwing van de door het bestuur te nemen beslissingen en/of ondersteunen de bestuursleden/portefeuillehouders bij de uitvoering van hun taken.

Werkgroep Omroepbladen

Behartigt specifieke belangen van uitgevers van omroepbladen.

Research Commissie

Initieert en adviseert over (multimediaal) onderzoek ten behoeve van de leden en participeert in diverse bereiksonderzoeken.

Werkgroep Mercurs

Organiseert jaarlijks de uitreiking van dé vakprijzen voor de consumentenmagazinesector. De Mercurs worden na het kritische doch rechtvaardige oordeel van een professionele jury toegekend. www.mercurs.nl