Bindende Besluiten

Bindende Besluiten zijn door MMA-leden vastgestelde afspraken.

De volgende Bindende Besluiten zijn op dit moment van kracht. Zij hebben als doel de kwaliteit van de branche te verhogen. Zij werken in de praktijk dan ook als een soort kwaliteitskeurmerk, mits elk lid zich eraan houdt. Daarom zijn alle leden van de MMA ook verplicht zich aan Bindende Besluiten te houden.

Bindend Besluit nr. 1: Regelen voor het Advertentiewezen
Bindend besluit nr. 2 Verplichte medewerking aan NSTD (per 1 januari 2014 vervallen)
Bindend Besluit nr. 3: Verplichte vermelding van lidmaatschap in colofon
Bindend Besluit nr. 4: Toezending uitgaven aan secretariaat
Bindend Besluit nr. 5: Leveringsafspraak met de Koninklijke Bibliotheek
Bindend Besluit nr. 6: Verplichte medewerking aan gecertificeerde oplageregistratie door NOM
Bindend Besluit nr. 7: Voorwaarden ter bevordering van de transparantie van informatie over abonnementen op consumentenmagazines

Raadpleeg hier de hele tekst van alle Bindende Besluiten.