ACM adviseert consumenten en zakelijke afnemers beter te beschermen in nieuwe Postwet

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft in een brief aan het ministerie van Economische Zaken (EZK) haar zorgen geuit over het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet. In de brief adviseert de ACM om het huidige wetsvoorstel op een aantal punten aan te passen zodat consumenten, zakelijke afnemers en postvervoerders beter beschermd zijn tegen onredelijke tarieven en voorwaarden nu PostNL sinds het overnemen van Sandd monopolist is op het gebied van landelijke postbezorging.

Tariefregulering

Een punt van zorg is dat het wetsvoorstel consumenten en zakelijke eindgebruikers onvoldoende beschermt tegen onredelijke tarieven. Om de postdienst betaalbaar te houden, stelt de ACM dat het passend is om tariefregulering in te voeren voor het hele aanbod op het landelijke postnetwerk, in plaats van alleen op een deel daarvan (de universele postdienst) zoals nu het geval is.

Positie andere postvervoerders

Een ander punt is dat het wetsvoorstel onvoldoende de positie beschermt van andere postvervoerders die gebruik moeten maken van het netwerk van PostNL. In het wetsvoorstel is het belang van concurrentie van andere postvervoerders ondergeschikt aan het behalen van schaalvoordelen bij de universele postdienst. De ACM vindt dat er voldoende ruimte voor andere postvervoerders moet zijn om te kunnen concurreren met PostNL. De in het wetsvoorstel voorgestelde volumebeperking van aangeboden post door andere postvervoerders bemoeilijkt dat.

Kostentoerekening

Het derde punt van zorg is het ontbreken van periodiek toezicht op de systematiek van de toerekening van kosten die noodzakelijk is om te kunnen vaststellen wat redelijke tarieven zijn. Zonder periodiek toezicht heeft de ACM te weinig zicht op de kosten en hoe die worden toegerekend.

Aanvulling op eerdere uitvoeringstoets Postwet

Het advies is een aanvulling op de uitvoeringstoets van de ACM op 17 juni 2019 om te beoordelen of de voorgestelde wetswijziging valt uit te voeren en te handhaven (een zogeheten UHT). Hierna heeft PostNL concurrent Sandd overgenomen. Daardoor zijn de marktomstandigheden veranderd. Dit is voor de ACM aanleiding om de eerdere toets aan te vullen en de ontstane zorgen toe te lichten. Een aantal belangrijke zaken in de Postwet wordt later uitgewerkt in lagere regelgeving. De ACM zal op het moment dat die beschikbaar is ook daar een uitvoeringstoets op uitbrengen.

De ACM gaat ervan uit dat de huidige aanvulling onderdeel uitmaakt van de verdere behandeling van het wetsvoorstel en heeft aangegeven graag bereid te zijn om hierbij een rol te vervullen.

Deel dit artikel