Raad voor de Journalistiek

Raad voor de Journalistiek: van ‘onzorgvuldig’ naar ‘gegrond’

De Raad voor de Journalistiek beoordeelt klachten voortaan als ‘gegrond’ of ‘ongegrond’ en niet langer als ‘zorgvuldig’ of ‘onzorgvuldig’. Daarmee wil de Raad duidelijker maken dat hij een specifieke klacht beoordeelt en niet de integriteit van een journalist. 

Deze wijziging in het reglement is op 1 januari jl. van kracht geworden met instemming van het bestuur van de Raad, waarin alle media zijn vertegenwoordigd.

Aanleiding is de kritiek van redacties dat uitspraken de suggestie kunnen wekken dat journalisten onzorgvuldig ‘zijn’. Dat is ook aan de orde gekomen in gesprekken met de directie van BNNVARA over het besluit van de omroep de samenwerking met de Raad op te schorten na een uitspraak over Zembla.

Frits van Exter, voorzitter van de Raad voor de Journalistiek:

Woorden doen ertoe en dat geldt ook voor de eindbeoordeling in onze conclusies. Kwalificaties als ‘zorgvuldig’ en ‘onzorgvuldig’ kunnen het misverstand wekken dat de Raad verder gaat dan waarvoor hij in het leven is geroepen: klachten beoordelen.

De Raad komt hiermee terug op het besluit in 2014 om de kwalificaties te veranderen in ‘zorgvuldig’ en ‘onzorgvuldig’. Dat was destijds een van de maatregelen om zijn conclusies toegankelijker en minder ‘juridisch’ te maken. De ervaring leert dat het voordeel inmiddels niet meer opweegt tegen het genoemde nadeel.

Verder maakt de Raad in zijn conclusies nog explicieter wat hij wel of niet feitelijk kan vaststellen. Klachten richten zich vaak op een facet van de publicatie, bijvoorbeeld of er voldoende wederhoor heeft plaatsgevonden, waarna de uitspraak van de Raad zich ook tot dat aspect beperkt. Ook licht hij zo nodig begrippen als ‘onevenwichtig’ en ‘tendentieus’ nader toe, omdat die op hun beurt kunnen leiden tot het misverstand dat de Raad een oordeel heeft over de intenties van de journalisten, terwijl het gaat om de klacht over de gewraakte publicatie.

Omdat een reglementswijziging veel voeten in de aarde heeft – vertegenwoordigers van alle media moeten ermee instemmen – heeft de Raad de gelegenheid aangewend om ook de stofkam door de tekst te halen; verouderde bepalingen zijn aangepast en archaïsch woordgebruik is gemoderniseerd.

Meer informatie: www.rvdj.nl

Deel dit artikel