Update Reclame Social Media & Influencer Marketing

Op 1 juli jl. is de aangepaste Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM) in werking getreden. Directe aanleiding voor deze wijziging zijn de nieuwe beleidsregels van het Commissariaat voor de Media waarin wordt uitgelegd dat de Mediawet ook geldt voor grote influencers op videoplatforms (zogenaamde “video-uploaders”).

Bekijk hier de aangepaste Reclamecode Social Media & Influencer Marketing (RSM).

Voor de wijziging van de RSM is aansluiting gezocht bij de nieuwe regels waarop door het Commissariaat wordt toegezien. Zo moet de vermelding dat een video reclame bevat, worden opgenomen in de video zelf (aan het begin, tijdens de aanprijzing of doorlopend) én in de beschrijving van de video. Op platforms waar alleen gebruik wordt gemaakt van een hashtag om reclame kenbaar te maken, geldt dat deze duidelijk in het oog moet springen en niet verscholen mag staan tussen andere hashtags of informatie.

De RSM komt uit 2014 en de laatste update was van 2019. Met deze nieuwe update biedt de RSM weer een actueel kader voor verantwoorde reclame via social media. De code zal regelmatig worden geëvalueerd in samenspraak met betrokken stakeholders.

Bron: De Stichting Reclame Code (SRC)

Deel dit artikel