Jaarverslag Raad voor de Journalistiek 2021 gepubliceerd

Donderdag 30 juni jl. publiceerde de Raad voor de Journalistiek haar jaarverslag 2021. In het verslagjaar ontving de Raad 82 klachten, waarvan er 59 in behandeling zijn genomen. Na een tussentijdse stijging in 2020 – wellicht het gevolg van de coronapandemie – zijn deze aantallen vergelijkbaar met die van 2019.

In het verslagjaar hield de Raad 18 zittingen. De Raad nam 52 conclusies, waarbij het percentage zaken waarin media gelijk kregen en hun handelwijze journalistiek zorgvuldig werd bevonden, licht daalde (van 48 naar 43%). De conclusies hebben betrekking op 33 verschillende media, waarbij vooral opvalt dat het aandeel klachten tegen landelijke publieke omroepen meer dan halveerde (van 29 naar 11%), terwijl het aandeel van de regionale dagbladen met ruim twee-derde toenam (van 29 naar 49%). Het aandeel van de landelijke dagbladen steeg van 12 naar 19%. In de categorie publieks- en opinietijdschriften werden door de Raad vier conclusies (6%) genomen.

In bijna driekwart van de zaken werd geklaagd over onjuiste en/of tendentieuze berichtgeving en in ruim de helft over het niet (goed) toepassen van wederhoor. Daarnaast had een belangrijk deel van de klachten betrekking op privacy en vergetelheid. In het jaarverslag zijn de samenvattingen van de uitspraken gerubriceerd naar onderwerp.

Het jaarverslag is gepubliceerd op de website van de Raad, waar ook de volledige samenstellingen van de Raad en het bestuur zijn te vinden.

Deel dit artikel