Bereik naar generatie (%)


Bron: NOM Print Monitor 2021-II.

NOM is verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers voor dagbladen en magazines in Nederland.  In deze grafiek is weergegeven hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazines van papier lezen, uitgesplitst naar generatie.