Netto media bestedingen (aandelen in %)


Bron: Nielsen Jaarrapport Netto mediabestedingen 2022.

Voor het berekenen van de netto mediabestedingen doet Nielsen 2x per jaar onderzoek onder uitgevers en media-exploitanten in Nederland. De grafiek geeft de bestedingsaandelen per mediumtype weer.