Bereik naar leeftijdsklasse (%)


Bron: NMO Print Monitor 2023-I.

NMO is verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers voor dagbladen en magazines in Nederland. In deze grafiek is weergegeven hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazines op papier lezen, uitgesplitst naar leeftijd.