Bereik naar geslacht (%)


Bron: NMO Print & Merken Monitor 2023-IV.

NMO is verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers voor dagbladen en magazines in Nederland. In deze grafiek is weergegeven hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazines op papier lezen, uitgesplitst naar geslacht.