Leestijd in minuten per week magazine media


Bron: GfK Trends in digitale media, december 2022 

Dit GfK onderzoek geeft inzicht in het gebruik van digitale media. Het onderzoek bevat o.a. gegevens over de tijdsbesteding aan magazine media. Deze grafiek toont hoeveel tijd de NL bevolking (13+) wekelijks besteedt aan het lezen van magazine content, uitgesplitst naar leesvorm.