Ontwikkelingen print (index)


Bron: NOM, Nielsen

In deze grafiek is de ontwikkeling van de totaal verspreide oplage, het gemiddeld bereik en de netto mediabestedingen aan magazines met elkaar vergeleken. De ontwikkeling is vanaf 2015 via indexcijfers weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de magazines die in het desbetreffende jaar door NOM (oplage en bereik) zijn gemeten.