Ontwikkelingen print (index)


Bron: NOM, Nielsen

In deze grafiek is de ontwikkeling van de totaal verspreide oplage, het gemiddeld bereik en de mediabestedingen aan magazines met elkaar vergeleken. De ontwikkeling van de afgelopen 6 jaar is via indexcijfers weergegeven. De cijfers zijn gebaseerd op de magazines die in het desbetreffende jaar door NOM (oplage en bereik) zijn gemeten.