Lezen magazines op digitale platformen (%)


Bron: Media Standaard Survey (MSS), rapportages vanaf 2011 t/m 2018. 

De Media Standaard Survey (MSS) wordt in opdracht van de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX uitgevoerd door KANTAR TNS. De rapportage over mediagebruik en -gedrag wordt sinds 2011 uitgebracht. De grafiek toont hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazine content digitaal lezen, uitgesplitst naar device.