Lezen magazines op digitale platformen (%)


Bron: NOM Print Monitor, rapportages vanaf 2011 t/m 2017. 

NOM is verantwoordelijk voor het leveren van bereikscijfers voor dagbladen en magazines in Nederland. Naast het printbereik, geeft NOM inzicht in het mediagebruik op diverse platformen. In deze grafiek is de ontwikkeling van het digitaal lezen van magazines op diverse devices weergegeven. De grafiek toont hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazines digitaal lezen, uitgesplitst naar device.