Lezen magazines op digitale platforms (%)


Bron: Media Standaard Survey (MSS) rapportages 2011 t/m 2016. 

MSS geeft inzicht in het mediagebruik op diverse platforms. In deze grafiek is de ontwikkeling van het digitaal lezen van magazines op diverse devices weergegeven. De grafiek toont hoeveel % van de NL bevolking (13+) magazines digitaal lezen, uitgesplitst naar device.