NMO Mediatrends: 60% van lezers leest meer dan de helft van een magazine nummer

De leesintensiteit van magazines is hoog. Een derde (32%) van de lezers bij een gemiddelde magazinetitel geeft aan (bijna) alles van een nummer te lezen en 45% tenminste driekwart van een nummer te lezen.

Dit blijkt uit de derde editie van NMO Mediatrends. De uitgave is door het Nationaal Media Onderzoek (NMO) gepubliceerd. Het rapport is een belangrijke informatiebron voor het bezit en het gebruik van devices voor mediaconsumptie. Het vormt daarnaast de basis voor de samenstelling van de doelgroepen in de onderzoeken waar NMO panels gebruiken (kijken, luisteren en online). NMO Mediatrends is een waardevolle bron van informatie en biedt een solide basis voor een goed doordachte mediastrategie.

Voor deze derde editie zijn meer dan 10.000 respondenten van 13 jaar en ouder ondervraagd over het bezit en gebruik van media-apparaten en consumptie van video, audio en andere vormen van content. Dit jaar is NMO Mediatrends voor het eerst aangevuld met jaarcijfers vanuit de NMO Print & Merken Monitor, NMO Luisteren, NMO Kijken en NMO Online. Deze aanvulling van de bereiksonderzoeken levert een compleet beeld van de ontwikkelingen in mediagedrag van de Nederlandse bevolking.

Kijken, lezen en luisteren steeds meer online

Er zijn lichte veranderingen ten opzichte van de vorige editie. De traditionele, lineaire vormen van mediagebruik hebben iets moeten inleveren ten opzichte van de niet-lineaire, online vormen en platforms. Het kijken, lezen en luisteren gebeurt in toenemende mate online.

Dit jaar brengt NMO ook in beeld hoe het met het gebruik van websites en apps in Nederland gesteld is. De uitgevers die deelnemen aan NMO Online hebben in 2023 met hun websites en apps 92% van alle mensen in Nederland van 6 jaar en ouder bereikt. Gemiddeld per maand bereiken deze uitgevers 81% mensen van 6 jaar en ouder. Maandelijks komt dat overeen met ruim 15 miljoen personen.

Lezen van magazinemerken in toenemende mate online, maar ook op papier nog veel magazines gelezen

Lezen (dagbladen, huis-aan-huis, magazines) gebeurt dus in toenemende mate online. Resultaten uit NMO online laten zien dat magazinemerken met hun websites en apps inmiddels maandelijks 9,5 miljoen Nederlanders van 13 jaar en ouder bereiken. Dit is 64% van Nederlanders van 13 jaar en ouder. Maar ook op papier worden er nog veel magazines gelezen. 82% van de Nederlanders van 13 jaar en ouder leest wel eens een printmagazine.

Naast het bereik van magazinemerken op papier en digitaal (via apps en websites), geeft het bereiksonderzoek ook inzicht in hoeveel van de lezers magazines exclusief van papier lezen, hoeveel dit uitsluitend digitaal doen en hoeveel men door magazines op papier én digitaal bereikt worden. Bij magazines is het aandeel dat alleen digitaal wordt gelezen 62%. Dit aandeel is toegenomen van 53% in 2022 naar 62% in 2023. Bij magazines neemt echter het lezen op papier nog steeds een belangrijk deel in.

Kwaliteit van bereik

De nieuwe editie van NMO Mediatrends besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van bereik van magazines en dagbladen, zoals leesfrequentie, hanteringsfrequentie, leesintensiteit en lezer-bladbinding.

Trouwe lezers

De leesfrequentie van de in NMO Lezen gemeten magazines kan een indicatie geven voor de definitie van trouwe lezers. Ervan uitgaande dat lezers trouw zijn als zij minimaal de helft van de verschenen nummers op papier lezen, dan is het aandeel trouwe lezers, over alle in NMO Lezen gemeten magazines gemiddeld 24%. Met name RTV-bladen en dagbladmagazines worden regelmatig door hun lezers gelezen, evenals de Kampioen, waar maar liefst 73% van de lezers als trouwe lezer kan worden getypeerd.

Naast trouwe lezers zijn voor magazines de groep incidentele lezers belangrijk. Populairwetenschappelijke magazines, mind- en body magazines en woon-, tuin- en doe-het-zelf bladen hebben naar verhouding meer incidentele lezers.

Hanteringsfrequentie

Lezers pakken magazines vaak herhaaldelijk op om te lezen of door te bladeren, waardoor één advertentie in één nummer meerdere contacten kan opleveren. Een gemiddelde magazinetitel in NMO Lezen heeft 45% lezers die het nummer minimaal twee keer lezen en 30% lezers die papieren nummer zelfs drie keer of vaker ter hand nemen. RTV magazines worden het vaakst meerdere malen opgepakt (48%), gevolgd door special interest magazines (sport, populairwetenschappelijk, culinair, reis- en recreatie, mind- en body).

Hoge leesintensiteit

Magazines worden intensief gelezen. Zo geeft een derde (32%) van de lezers bij een gemiddelde magazinetitel aan (bijna) alles van een nummer te lezen en 45% tenminste driekwart van een nummer te lezen. Meer dan 60% van de lezers geeft aan dat ze meer dan de helft van een nummer lezen.

Lezer-bladbinding.

In NMO Lezen worden lezers van papieren magazines gevraagd of ze de titel zouden missen als deze niet meer zouden verschijnen. Bijna een derde van de lezers van magazines geeft aan dat zij de betreffende titel zouden missen. Opgemerkt dient te worden dat deze vraag gesteld is aan zowel incidentele als regelmatige lezers. Uit ander onderzoek blijkt dat bij regelmatige lezers het percentage dat aangeeft een titel te missen veel hoger ligt.

Meer lezen? Het rapport NMO Mediatrends 2023 is hieronder te bekijken of te downloaden als pdf.

Deel dit artikel