Magazinemerken bereiken met print & online 79% van NL bevolking

Recent zijn de bereiksresultaten van NMO Print & Merken Monitor 2023-II gepubliceerd. Met het onderzoek wordt o.a. het bereik van magazinemerken op diverse platforms in kaart gebracht.

Magazinemerken bereiken met hun print en digitale uitgaven (web + app) maandelijks 79% van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder. Dit zijn 11,9 miljoen mensen.

Resultaten uit het onderzoek laten zien dat er nog steeds veel printmagazines worden gelezen. Met de printedities wordt 63% van de NL bevolking 13+ bereikt. Gemiddeld lezen Nederlanders 20 nummers per jaar. Vrouwen en 50-plussers lezen naar verhouding veel printmagazines.

Online bereiken magazinemerken een iets jongere doelgroep. De voornaamste gebruikers van magazines online is de groep 35- 49 jarigen. Het online bereik van magazines is binnen deze groep 81%, het online bereik van magazines onder de NL bevolking 13+ is 64%.

Verschillende functies voor print en online

Bij diverse magazinemerken is het digitale bereik groter dan het printbereik, bij sommige magazinemerken ligt de hoogte van het bereik dicht bij elkaar of is het printbereik groter. Een hoog print dan wel online bereik hangt samen met doelgroep, onderwerp en functie. Printversies zorgen voor ontspanning, vermaak en een moment voor jezelf, online gebruik van magazines is meer gericht op actualiteit (up-to-date blijven), meer over een onderwerp leren en tijd doden.

Top 5 magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik (print + digitaal) wordt gevormd door: 1) Libelle (4,5 miljoen), 2) LINDA. (4,1 miljoen), 3) Flair (3,0 miljoen), 4) Margriet (2,9 miljoen) en 5) Veronica Superguide (2,9 miljoen). Het merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken.

Over NMO Print & Merken Monitor (NPMM)

NMO Lezen meet het bereik van landelijke en regionale dagbladen, huis-aan-huiskranten en publieksmagazines in de brede zin van het woord. Naast het bereik van de papieren edities (printbereik) rapporteert NMO Lezen namelijk ook het bereik van digitale exponenten zoals replica’s, websites en apps. Het bereik van print en digitaal samen vormt het bereik van mediamerken en wordt gerapporteerd in de NMO Print & Merken Monitor (NPMM).

Zie voor meer informatie over achtergrond van het onderzoek NMO Lezen

Deel dit artikel