Eerste publicatie NMO Print & Merken Monitor

De eerste publicatie onder de vlag van het Nationaal Media Onderzoek (NMO) is een feit.

Op maandag 6 december 2021 zijn de bereiksresultaten van NMO Print & Merken Monitor 2021-III (NPMM 2021-III) gepubliceerd. Met het onderzoek wordt o.a. het bereik van magazinemerken op diverse platformen in kaart gebracht.

Printmedia zijn de eerste die cijfers van het nieuwe crossmediale bereiksonderzoek publiceren. De bereiksmeting maakt vanaf het tweede kwartaal 2021 deel uit van de geïntegreerde opzet van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). NOM heeft al langer de stap naar crossmediaal bereik van magazinmerken gemaakt met NOM Mediamerken en dit wordt nu binnen het nieuwe NMO verder ontwikkeld.

Waardering voor print

Resultaten uit het onderzoek laten zien dat er nog steeds veel printmedia wordt gelezen, zowel dagbladen als magazines. Printmedia is nog altijd een massamedium. Lezers blijven print waarderen. Met print magazines worden 10,3 miljoen mensen van 13 jaar en ouder bereikt, dit is 70% van de NL bevolking. Gemiddeld lezen Nederlanders 23 magazinenummers per jaar. Vrouwen, 50-plussers en welstandigen zijn de meest heavy magazine lezers.  Meer cijfers over het bereik van diverse doelgroepen is hier te vinden.

Digitalisering

Een andere ontwikkeling die bij magazinemerken zichtbaar is, is de digitalisering die verder doorzet. In de afgelopen jaren hebben magazines een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Magazines zijn meer dan print alleen en actief op meerdere platformen. Er is nog nooit zoveel magazine content geconsumeerd als nu. Het coronajaar heeft nog eens een extra versnelling in deze digitalisering gebracht. Inmiddels voegt online 50% bereik toe aan het complete bereik van magazinemerken. Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, bestaat voor 54% uit alleen digitale lezers. 41% alleen print lezers en 5% leest zowel van papier als digitaal.

Online bereik bij merendeel merken groter

Bij een meerderheid van de magazinemerken is het digitale bereik groter dan het print bereik. Dit is vooral zichtbaar bij locale uitgaven van internationale titels, zoals Cosmopolitan, Womens Health, Elle, maar ook veel niche titels, zoals Ouders van Nu en Kek Mama. Ook een aantal RTV bladen zien een groter bereik online, zoals Veronica Superguide, Televizier en TotaalTV. Bij de grote vrouwenmerken als Libelle en LINDA is het print dan wel online bereik evenredig verdeeld. Dit geldt ook voor Story. Bij flow is het printbereik weer veel hoger, net als bij Landleven, Plus Magazine en Donald Duck. Een hoog print dan wel online bereik hangt samen met doelgroep, onderwerp en functie.

Top 5 magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door: 1) Libelle (3,4 miljoen), 2) Veronica Superguide (3 miljoen), 3) LINDA. (2,4 miljoen), 4) Story (2,3 miljoen) en 5) Donald Duck (2,2 miljoen). Het merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking Mediamerken magazines NPMM 2021 III.

Over het vernieuwde onderzoek

NOM publiceerde op 6 december jl. de NMO Print & Merken Monitor 2021-III (NPMM 2021 III) met daarin de bereikscijfers van dagblad- en magazinemerken over de periode Q3-2020 t/m Q2-2021.

De bereiksmeting maakt vanaf het tweede kwartaal van 2021 deel uit van de nieuwe geïntegreerde opzet van Nationaal Media Onderzoek (NMO). Het veldwerk werd in dit kwartaal voor het eerst verricht door de nieuwe leverancier Ipsos.

De datacollectie is vernieuwd. De respondenten kunnen de vragenlijst nu gemakkelijker op een mobiel device invullen. Verder zijn de vragen en de weging met de andere bereiksonderzoeken gelijk getrokken zodat de bereikscijfers voor lezen, luisteren, kijken en internetten in de toekomst complementair zijn. De gegevens van het doelgroeponderzoek DGM worden in alle datasets toegevoegd.

Nieuwe samenstelling rapportage

Ook de samenstelling van de rapportage van NPMM 2021-III is vernieuwd. Voor het eerst worden zowel de landelijke als de regionale titels in één publicatie opgenomen. Mediaplanners kunnen daardoor alle titels in één bestand terugvinden, uitgevers overzien hun portfolio in één rapportage.

De dataset omvat naast het printbereik van de gedrukte uitgaven ook het bereik van de online platforms van dezelfde titels. Voor het online bereik zijn de NOBO-cijfers uit kwartaal 2 2021 de bron.

De NOM-rapportage NPMM zal vanaf nu vier maal per jaar verschijnen.

Tijdens de MWG MTalks op 6 december 2021 werd door verschillende sprekers aandacht besteed aan NMO, waar Nancy Detrixhe namens de Magazine Media Associatie de urgentie van NMO voor magazinemerken presenteerde en enkele resultaten van deze eerste NMO Print & Merken Monitor liet zien.

 

Deel dit artikel