Nieuwe NOM bereikscijfers beschikbaar

Veel magazines in de categorieën vrouwen, opinie en jongeren zien hun bereik stijgen.

Het bereik van print magazines is in het algemeen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (NPDM 2018 vs NPDM 2017) stabiel gebleven (index 99). Dit blijkt uit de laatste NOM Print & Doelgroep Monitor 2018-II die op 26 juli is gepubliceerd.

Print magazines bereiken in totaal 11,3 miljoen mensen. Dit is 78% van de Nederlandse bevolking (13 jaar en ouder). Heavy magazine lezers vinden we vooral onder vrouwen (83%), hoogopgeleiden (81%) en welstandigen (83%). Meer cijfers over het bereik van diverse doelgroepen is hier te vinden.

Top 5

Binnen de top 5 van magazines met het hoogste bereik zijn geen veranderingen zichtbaar. Kampioen doet zijn naam eer aan en heeft het hoogste bereik (4,6 miljoen). Naast de Kampioen zijn Libelle (1,6 miljoen), Donald Duck (1,5 miljoen), LINDA. (1,3 miljoen) en Vrouw (1,1 miljoen) wederom de magazines met het hoogste bereik.

Stijgers

Binnen de categorie vrouwenmagazines zien we in deze laatste meting veel stijgers. Jan, Knipmode, LINDA., Mijn Geheim, Nouveau, Vogue, Vriendin, Vrouw Glossy en Women’s Health zagen het bereik stijgen, en ook bij de royalty magazines (Royalty, Vorsten) en gossip (Story, Weekend) neemt het bereik toe. Andere magazine categorieën waar diverse magazines het bereik zagen groeien zijn opinie- en jongerenbladen.

Over het onderzoek

De NOM Print & Doelgroep Monitor 2018-II bevat de gegevens over het bereik van dagbladen en magazines in de periode Q2-2017 t/m Q1-2018. In deze periode hebben 17.230 Nederlanders van 13 jaar en ouder meegedaan aan dit onderzoek. Deze steekproef staat voor 14.469.000 Nederlanders van 13 jaar en ouder. Het onderzoek betreft uitsluitend de print edities van de merken.

Deel dit artikel