Digitaal voegt 40% bereik toe aan magazinemerk

Digitaal voegt 40% bereik toe aan het bereik van een gemiddeld magazinemerk. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde NOM Mediamerken 2017.

NOM Mediamerken 2017 is een nieuw product dat NOM aan de markt presenteert, waarin het bereik van papier en online van nieuwsmedia en magazines is gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2017 zijn data uit de NOM Print Monitor en de NOBO-bereiksdata van websites en apps samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 36 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 36 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 10,8 miljoen mensen. Dit is 76% van de NL bevolking 13+.

Digitaal aandeel

Magazines worden nog steeds meer op papier gelezen, maar een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, heeft een substantiële groep online lezers. Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik. Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, bestaat voor 39% uit alleen digitale lezers. 54% alleen papieren lezers en 6% leest zowel van papier als digitaal.

 

Top 5 merkbereik magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik zijn 1) Libelle (3,2 miljoen, 2) LINDA. (2,7 miljoen), 3) Vrouw (2,6 miljoen), 4) Donald Duck (2,2 miljoen en 5) Viva (2,2 miljoen). Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik  van totale print en digitale merken. Merkbereik is aangemaakt voor die merken die zowel in de NOM Printmonitor als NOBO worden gemeten. Voor 36 magazinemerken is het merkbereik berekend. Bekijk de Ranking NOM_MEDIAMERKEN_2017 van alle merken.

Over het onderzoek

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik van websites en apps uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2017 is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2017-II (Q2 2016 t/m Q1 2017) en Q1 2017 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK.

Lees hier meer informatie in het persbericht van NOM.

 

 

Deel dit artikel