Online magazineconsumptie groeit gestaag door

Lezen van magazines op smartphone en tablet neemt toe.

10% van de smartphone bezitters en 13% van de tablet bezitters leest anno 2024 magazines via de genoemde devices (via website/app/digitale kopie). In 5 jaar tijd betekent dit een stijging van 3% naar 10% bij smartphone gebruikers en een stijging van 4% naar 13% bij tablet gebruikers.

Resultaten komen uit de nieuwsmediaeditie van Trends in Digitale Media dat dit jaar is uitgevoerd door GfK in opdracht van NDP Nieuwsmedia.

Gebruikte diensten en functionaliteiten op de smartphone

Gebruikte diensten en functionaliteiten op de tablet

Gebruik leesvormen magazines

Uit de cijfers blijkt dat 43% van de internet gebruikers wel eens online magazines gebruikt (website/app/digitale kopie). Dit was in 2022 nog 34%. Papieren magazines worden nog door 61% gelezen (dit was 63%).

Verschillen tussen magazinelezers

Bij profielen van magazinelezers zijn er verschillen zichtbaar tussen lezers van papieren magazines en gebruikers van online magazines. Hoog- en middenopgeleiden lezen vaker magazines (zowel papier als online) dan laagopgeleiden. Dit geldt ook voor personen met een hoge sociale klasse. Dit zijn de voornaamste magazine gebruikers, waarbij deze groep vaker online leest dan van papier. Ook mannen lezen vaker online magazines dan vrouwen. Verhoudingsgewijs lezen senioren vaker printversies van magazines en kiezen jongeren vaker voor de magazinecontent digitaal. Dit is vooral de groep van 18-49 jarigen. Bij 13-17 jarigen krijgt papier de voorkeur.

Over deze nieuwsmedia-editie van GfK Trends in digitale media

GfK maakte voor deze speciale nieuwsmedia-editie van Trends in digitale media gebruik van online onderzoek. De vragenlijst over mediagedrag is voorgelegd aan 833 respondenten die representatief zijn voor Nederlanders van dertien jaar en ouder. Het veldwerk liep van 15 tot en met 22 januari 2024.

De resultaten uit deze editie zijn afgezet tegenĀ GfK Trends in digitale media van december 2022. Bij vergelijking van de resultaten moet rekening gehouden worden met een gewijzigde opzet; deze nieuwsmediaeditie van het onderzoek kende een verkorte vragenlijst en een kleinere steekproef.

 

Deel dit artikel