Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) officieel opgericht

De Stichting Nationaal Media Onderzoek (NMO) is officieel opgericht. Daarmee is het NMO als formele entiteit een feit.

Tot nu toe was het NMO een samenwerking van SKO (Stichting Kijk Onderzoek), NLO (Stichting Nationaal Luisteronderzoek), NOM (Nationaal Onderzoek Multimedia) en VINEX (Vereniging Internet Exploitanten). De bedoeling is dat op termijn deze stichtingen opgaan in het NMO, waarbij verantwoordelijkheden over de verschillende onderzoeken worden vastgelegd in statuten en reglementen. De NPO is afzonderlijk participant bij het NMO en is daarmee mede-opdrachtgever van verschillende onderzoeken.

In het NMO-bestuur zijn van mediazijde NPO, Mediahuis, DPG Media, Talpa Network en RTL Nederland vertegenwoordigd. Van adverteerderszijde zijn Unilever en AS Watson vertegenwoordigd. Namens de mediabureaus nemen afgevaardigden van het Platform Media Adviesbureaus (PMA) deze rol op zich.

Charelle Akihary-Lammers (directeur publiek & marketing NPO), Rien van Beemen (algemeen directeur Mediahuis Nederland), Lauren van der Heijden (CCO DPG Media België en Nederland), Joris van der Pol (algemeen directeur One Media Sales Talpa Network/Talpa Media Solutions), Ton Rozestraten (CCO RTL Nederland/CEO Ad Alliance) zijn de bestuursleden van mediazijde. Harry Dekker (media director Unilever), Marielle Slenders (head of media & performance AS Watson Benelux), Thijs Muller (directeur Havas Media Nederland/voorzitter PMA) en Johan Smit (directeur PMA) zijn de bestuursleden van adverteerders- en mediabureauzijde. Binnenkort zal het bestuur een voorzitter kiezen. De bestuursleden worden voor vier jaar benoemd.

Naast het bestuur worden de deelnemers aan het NMO-onderzoek op basis van hun (kern)activiteiten vertegenwoordigd in Kamers. Er komen vier Kamers: voor video, audio, print en online. Elke kamer wordt gevormd door vertegenwoordigers van de deelnemers van de aanbodzijde en vertegenwoordigers van de deelnemers van de vraagzijde. De Kamers hebben ieder tot taak het bestuur te adviseren over onder andere de scope van de media-onderzoeken, de ontwikkeling van de media-onderzoeken, de (wijze van) rapportage van de data voortvloeiend/voortkomend uit de media[1]onderzoeken en de (wijze van) exploitatie en gebruik van de data voortvloeiend/voortkomend uit de media-onderzoeken. Namens de MMA zullen twee personen worden afgevaardigd in de Kamer Print.

Ton Schoonderbeek (algemeen directeur) en Patricia Sonius-Kruiniger (directeur onderzoek) vormen samen de NMO-directie.

 

 

Deel dit artikel