Specifieke interesses belangrijke drijfveer voor gebruik online kanalen van magazines

Informatie over specifieke interesses en volgen van actualiteiten belangrijke redenen om online kanalen van magazines te gebruiken.

Trends in digitale media, een onderzoek dat jaarlijks door GfK wordt uitgevoerd, benoemt vijf drijfveren die van grote invloed zijn op het mediagedrag van Nederlanders: het volgen van actualiteiten, sociale contacten, vermaak, ontspanning en informeren over specifieke interesses. Bij twee van deze vijf drivers spelen de digitale kanalen van magazines een zeer belangrijke rol.

Prominente rol voor magazines bij informeren over relevante onderwerpen 

Magazines spelen een prominente rol bij het informeren over onderwerpen die gebruiker interessant vindt. Na het nieuws volgen, vormen magazines de belangrijkste bron. In vergelijking met vorig jaar is deze positie van magazines versterkt (van 33% naar 36%).

Opvallende verandering in de top 5 is de positie van Twitter. Vorig jaar had het platform nog geen top 5 positie als belangrijke drijfveer voor het informeren over onderwerpen die men interessant vindt. Dit is ten koste gegaan van de positie van live tv.

Toenemend belang van magazines bij het volgen van actualiteiten

De laatste jaren is het gebruik van magazines op mobiele apparaten – vooral op smartphone – gestegen. Ook de frequentie is onder gebruikers toegenomen. Dit heeft er toe geleid dat de online kanalen van magazines een prominentere rol zijn gaan spelen in het op de hoogte houden van actualiteiten. Ten opzichte van andere media hebben magazines hun positie verbeterd. Dit resulteert in een top 5 positie.

Verschillende kanalen, verschillende functies

Tijdschriften zijn getransformeerd naar mediamerken, waarbij de diverse kanalen verschillende rollen vervullen. Meerdere onderzoeken – waaronder het Mediabelevingsonderzoek van Kantar en het Big Mag onderzoek dat Blauw Research in opdracht van de Magazine Media Associatie (MMA) heeft uitgevoerd – geven inzicht in de functieverdeling van de verschillende kanalen: het gebruik van papieren magazines wordt vooral ingegeven door de behoefte aan ontspanning en vermaak in relatie tot de andere kanalen. De online kanalen worden vanuit een informatie behoefte geraadpleegd (up-to-date blijven). Bij een stijging van het online gebruik van magazines op mobiele apparaten, zien we laatst genoemde functie toenemen. Print en online vullen elkaar goed aan.

Over GfK Trends in digitale media

Trends in digitale media is in december 2022 uitgevoerd door GfK in samenwerking met de diverse organisaties uit de mediasector, waaronder MMA. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van media in het algemeen en mobiele apparaten in het bijzonder. Aan het onderzoek hebben 1.343 Nederlanders meegewerkt van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De steekproef is representatief voor 14.675.265 internetters. De meting van december 2022 is de zeventiende editie van het onderzoek.

Deel dit artikel