Meer vertrouwen mediagebruikers in de veiligheid van hun data

De Nederlandse bevolking lijkt in 2022 meer vertrouwen te hebben gekregen in online media, waaronder de websites en apps van dagbladen en magazinemedia.

Het vertrouwen in de veiligheid van data- en persoonsgegevens is zowel bij traditionele mediamerken als online media (streamingdiensten, sociale media en zoekmachines) gestegen ten opzichte van 2021. In de coronaperiode stond het vertrouwen onder druk, zowel ten aanzien van de content als de veiligheid van consumentendata. Dit vertrouwen is inmiddels weer toegenomen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Trends in digitale media dat onlangs door GfK is gepubliceerd.

Data- en persoonsgegevens in vertrouwde handen bij nieuws- en magazinemedia

De veiligheid van data- en persoonsgegevens wordt bij nieuws- en magazinemedia met een positief rapportcijfer beoordeeld. Ook bij andere traditionele media als tv en radio is de beoordeling positief.

Ruim driekwart van de dertienplussers heeft bij traditionele mediamerken vertrouwen in de veiligheid van hun data. Bij streamingdiensten en zoekmachines is het vertrouwen lager, maar deze platforms scoren inmiddels wel een bescheiden voldoende.

Ondanks een toename in 2022 waarderen de burgers social media op het vlak van dataveiligheid nog altijd met een onvoldoende. Minder dan de helft heeft vertrouwen in het datagebruik van social platforms.

Gemiddeld over de verschillende mediumtypen heeft 71% van de burgers vertrouwen in de veiligheid van hun data. Bij nieuws- en magazinemedia ligt dit percentage aanzienlijk hoger: 80% van de gebruikers van dagbladen, 77% van de gebruikers van nieuwssites en 77% van gebruikers van magazinemedia is van mening dat hun persoonsgegevens bij deze media in vertrouwde handen zijn. Ook de waardering van de veiligheid in de vorm van een rapportcijfer is bij traditionele media hoger.

Vertrouwen naar doelgroep

Het vertrouwen in traditionele mediamerken is onder alle leeftijdscategorieën groot. Bij magazinemedia is het vertrouwen het grootst onder jongeren en hoogopgeleiden. Bij dagbladen piekt het vertrouwen bij mannen en senioren, bij de nieuwssites zijn het de mannen en jongeren.

Sociale media worden dus het minst vertrouwd. Van alle leeftijdscategorieën geven alleen jongeren (13-17 jaar) een bescheiden voldoende voor de veiligheid van hun persoonsgegevens op sociale media. Dit vertrouwen is echter ook bij hen nog altijd laag en aanzienlijk minder dan bij de traditionele media. Opvallend is dat jongeren, ondanks hun oordeel over de veiligheid, nog altijd veel sociale media gebruiken.

Ouderen en hoogopgeleiden zijn het meest sceptisch ten aanzien van het vertrouwen in de veiligheid van data- en persoonsgegevens bij sociale media.

Vertrouwen geen voorwaarde voor gebruik, wel voor succesvolle reclame

Vertrouwen in de veiligheid van hun persoonsgegevens lijkt geen voorwaarde te zijn om een medium te gebruiken. Ondanks scepsis bij de meerderheid van de bevolking worden social media nog altijd massaal gebruikt. Het gebruik van sociale media lijkt daarmee een ‘ingecalculeerd risico’. Men weet dat er privacyrisico’s aan verbonden zijn, maar gebruikt de kanalen nog altijd.

Vertrouwen in media is echter wel bepalend voor gunstige reclame-effecten. Bij advertentiecampagnes is het vertrouwen van de consumenten een vereiste, aangezien de vertrouwensband met een mediamerk uitstraalt op de reputatie van het adverteerdersmerk. Dit wordt het halo-effect genoemd. Diverse onderzoeken uit binnen- en buitenland tonen aan dat vertrouwen in media een positieve invloed heeft op de perceptie van de consument en daarmee op de impact van reclame.

Over GfK Trends in Digitale media

Trends in digitale media is in december 2022 uitgevoerd door GfK in samenwerking met de Magazine Media Associatie en NDP Nieuwsmedia en andere organisaties uit de mediasector. Het onderzoek wordt sinds 2011 jaarlijks uitgevoerd en gaat in op het gebruik van media in het algemeen en mobiele apparaten in het bijzonder.

 

Deel dit artikel