Van print naar digitaal: tips voor het managen van de transitie

FIPP , de wereldfederatie van magazine uitgevers, publiceerde recent het rapport ‘From Print to Digital’. De rapportage gaat dieper in op de stand van zaken in de mondiale uitgeefwereld en de uitdagingen waar de branche voorstaat.

De inzichten zijn (voornamelijk) gebaseerd op onderzoeken en analyses uit de Verenigde Staten. De inzichten zijn echter ook zeer waardevol voor de uitgeefmarkt in Nederland.

De verhouding tussen print- en digitale abonnementen nadert een omslagpunt. Het aandeel print is momenteel groter, maar de experts verwachten dat dit niet lang meer zal duren. Het rapport dat FIPP in samenwerking met Mather Economics heeft geschreven, laat zien dat van alle nieuwe abonnementen het merendeel inmiddels digitaal is. De omzet komt grotendeels nog van print. Uitgevers ontkomen niet aan een overstap naar digitaal. De grote uitdaging voor uitgevers is hoe het bedrijf financieel gezond te houden. FIPP geeft tips hoe uitgevers de aandacht en middelen het best over de ‘customer journey’ kan verdelen. Dit vergt inzicht in de prestaties (KPI’s) van de mediamerken.

Een samenvatting van de rapportage is hier te vinden.

De rapportage is hier te downloaden.

 

Deel dit artikel