Nieuw initiatief: MMA Markt Monitor

De Magazine Media Associatie start met een nieuw initiatief: de MMA Markt Monitor.

De Magazine Media Associatie (MMA) gaat op halfjaarbasis – exclusief voor haar leden – de totale netto omzet (print en online) voor magazines inventariseren in de MMA Markt Monitor. Het betreft een uitbreiding van de enquête netto advertentieomzet die al geruime tijd door MMA wordt afgenomen. Gezien de huidige ontwikkelingen in de markt gaat MMA op totaal niveau aanvullende marktgegevens rapporteren. Het betreft informatie over omzetten met betrekking tot abonnementen print, losse verkoop print, omzet digitale abonnementen en advertentieomzet digitaal. Ten einde de strikte vertrouwelijkheid te waarborgen worden de cijfers verzameld door een externe accountant. De cijfers zullen uitsluitend voor intern gebruik worden geregistreerd en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alleen deelnemende uitgeverijen krijgen de beschikking over de rapportage. Met de MMA Markt Monitor wordt het mogelijk gemaakt om de totale omvang van de lezers- en advertentiemarkt (print en digitaal) inzichtelijk te maken.

Voor meer informatie: info@mma.nl

 

 

Deel dit artikel