GfK Trends in digitale media: hoog niveau digitaal mediagebruik houdt aan

Highlights GfK Trends in digitale media 2021

Corona zorgde in 2020 voor een sterke verandering in de mediaconsumptie. Digitale media kwamen in een stroomversnelling. In 2021 lijkt de mediamarkt meer gestabiliseerd. Bij bijna alle gebruiksvormen van kijken, nieuws volgen, lezen en luisteren is een stabilisatie zichtbaar in 2021 ten opzichte van 2020. De digitale mediaconsumptie is in 2021 dus op een hoog niveau gebleven.

Deze resultaten blijken uit de nieuwste editie van GfK Trends in digitale media dat op 31 januari jl. is gepubliceerd. Het onderzoek is in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd, waaronder Magazine Media Associatie. Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het onderzoek geeft tevens inzicht in opkomende ontwikkelingen in digitale media.

Lezen magazines

Het lezen van content die magazinemerken op digitale platformen (app/website/pdf) verspreiden, neemt na een stijging in coronajaar 2020 weer iets af. Momenteel leest 34% magazine content online. Het lezen via de smartphone is in de afgelopen jaren het snelst gegroeid, maar daalt in 2021. 15% leest magazine content via de smartphone. De PC/laptop is het meest gebruikte device met 16%. 12% leest magazine content via de tablet en 12% leest digitale kopie (pdf). Verder komt 36% wel eens in aanraking met magazinemerken op social media.

Gebruiksmomenten magazinevormen

Het lezen van de digitale vormen van magazinemerken (website/app/pdf) kent een piekmoment in de ochtend en begin van de avond, terwijl de papieren versies meer in de middag worden gelezen. Dit verschil is vooral zichtbaar doordeweeks. In het weekend verspreid het leesmoment van zowel digitaal als papier zich wat meer over de dag heen.

Redenen mediagebruik

Op de hoogte zijn van actualiteiten, in contact blijven met dierbaren, vermaak, ontspanning en informatievoorziening zijn de belangrijkste redenen voor mediagebruik. Een belangrijke reden voor het gebruik van magazines is het informeren over onderwerpen die de lezer interesseert.

Tijdsbesteding magazines

De totale tijd die men besteedt aan het lezen van papieren magazines is 71 minuten per week. Aan de diverse digitale vormen (website of digitale kopie) wordt gemiddeld per vorm driekwartier per week besteed.

Gebruiksfrequentie digitale magazinevormen

Website/app bezoek van magazinemerken is de meest gebruikte digitale vorm. Van de magazinelezers bezoekt 30% enkele keren per maand een website/app via laptop/pc, 31% doet dit via de tablet en 24% via een smartphone. Ongeveer een kwart van de magazinelezers leest enkele keren per maand een digitale kopie van een magazine.

Overige highlights

Bezit apparaten: het bezit van smartphones is stabiel, het bezit van tablets en laptops/desktops daalt licht. In december 2021 heeft 68% van de Nederlanders een tablet en 94% een smartphone. 91% heeft laptop/desktop. Het bezit van smart TV’s en smartwatches neemt het meest toe. Bijna 7 op de 10 Nederlanders is inmiddels in het bezit van een smart TV en een kwart heeft een smartwatch in bezit. Het bezit van gameconsoles en smart speakers neemt gestaag toe.

Communicatievormen: er is in 2021 een lichte toename in het gebruik van sociale media. Driekwart van de Nederlanders communiceert wel eens via video bellen. What’s app is het meest gebruikte platform voor zowel video bellen, sociale media als appen/chatten. TikTok is het platform met de hoogste gebruiksduur per week. Van alle sociale media is er het meeste vertrouwen in wat men ziet, leest en hoort op Linkedin. Nederlanders hebben het minst vertrouwen in wat men ziet, leest en hoort op TikTok.

Gebruik smart devices: De bekendheid en het gebruik van virtuele assistenten stabiliseert. Bijna drie op de tien Nederlanders gebruikt weleens een virtuele assistent.

Gebruik podcasts: het luisteren naar podcasts neemt toe. 36% van de Nederlanders luistert inmiddels wel eens naar podcasts. Nieuws en actualiteiten, maatschappij, wetenschap, kunst/cultuur/muziek en lifestyle zijn hierbij de populairste thema’s.

Gebruik van functionaliteiten: op smartphone is – na een intensivering in 2020 – het gebruik licht afgenomen op praktisch alle toepassingen, het gebruik van smartphone als mobiele toegangskaart/betaling en het luisteren naar podcasts neemt wel toe. Ook de toepassing van magazines lezen neemt iets toe op smartphone en tablet.

Vertrouwen veiligheid data/persoonsgegevens: er is een daling zichtbaar in het vertrouwen van persoonlijke data op websites en apps door mediabedrijven. Websites en apps van traditionele media worden het meest vertrouwd, sociale media, zoekmachines en streamingdiensten worden het minst vertrouwd.

Schermtijd: 51% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) vindt dat zij teveel naar een beeldscherm kijken. 35% is bewust bezig met het verminderen van de schermtijd. Een kwart (25%) maakt zich zorgen om de gevolgen van schermtijd voor de gezondheid.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.293 Nederlanders meegewerkt van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De steekproef is representatief voor 14.189.882 internetters. Er zijn extra respondenten geworven in de leeftijdscategorie 13-17 jaar voor een sterker fundament voor uitspraken m.b.t. jongeren. De meting van december 2021 is de zestiende editie van het onderzoek.

De belangrijkste resultaten voor magazinemedia zijn samengevat in deze presentatie:

Deel dit artikel