Magazine lezers bewegen in coronajaar naar online platformen

Sterke groei online lezers van magazinemerken.

Joyce Nieuwenhuijs, directeur magazines bij DPG Media, benoemde het al in het jaarverslag van DPG Media: “de behoefte van onze lezers verandert niet. De manier waaróp ze content consumeren echter des te meer. Magazinemerken veranderen daar in mee”. Cijfers uit de laatste editie van NOM Mediamerken die op 20 mei gepubliceerd zijn, beamen deze uitspraak. Het aantal lezers dat bereikt wordt met online platformen van magazinemerken groeit snel. In 2020 is het digitale bereik met 9% gestegen. In NOM Mediamerken is het bereik van print en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd is tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2021-I zijn data uit de NOM Print Monitor 2021-I (Q1 2020 t/m Q4 2020) en de NOBO-bereiksdata (Q4 2020) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 45 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 45 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 11,3 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 77% van de Nederlandse bevolking 13+.

Online bereik bij merendeel merken groter

Voor het eerst zien we dat bij een meerderheid van de magazinemerken het digitale bereik groter is dan het print bereik. Het coronajaar heeft er voor gezorgd dat er een grote verschuiving heeft plaatsgevonden naar het online lezen van magazine content. De merken weten steeds meer consumenten voor hun digitale platformen te interesseren.

Het maandelijks online bereik is bij 25 van de 45 gemeten magazinemerken groter dan het maandbereik in print. Dit was voorheen vooral zichtbaar bij de Nederlandse versies van internationale (glossy)merken en special interest merken, maar veel andere vrouwenmerken, zoals Flair, Story, Libelle, LINDA., Margriet, Nouveau en Jan bereiken inmiddels meer mensen via de digitale platformen dan via print. Ook RTV bladen (Veronica magazine, Televizier en TotaalTV) hebben het afgelopen jaar een enorme slag online gemaakt.

Top 5 magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door: 1) Libelle (4 miljoen), 2) Veronica Magazine (3,3 miljoen), 3) Story (2,9 miljoen), 4) LINDA. (2,4 miljoen) en 5) Margriet (2,3 miljoen). Deze 5 merken worden op de voet gevolgd door Donald Duck en Autoweek (beiden 2,2 miljoen). Het merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking magazines NOM mediamerken 2021 1.

Snelste stijgers

In 2020 zagen Jan (+155%), Flair (+67%), Nouveau (+33%), Beleggers Belangen (+29%) en Veronica Magazine (+27%) het merkbereik het snelst stijgen.

Over NOM Mediamerken

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2021-I is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2021-I (Q1 2020 t/m Q4 2020) en Q4 2020 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK. Meer cijfers zijn te vinden via NOM Dashboard.

Deel dit artikel