Online voegt gemiddeld helft bereik toe aan magazinemerk

Digitaal voegt gemiddeld 51% bereik toe aan een magazinemerk.

Het merkbereik van magazines groeit gestaag en dit komt vooral door een stijging van het online bereik. In NOM Mediamerken is het bereik van print en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2020-IV zijn data uit de NOM Print Monitor 2020-IV (Q4 2019 t/m Q3 2020) en de NOBO-bereiksdata (Q3 2020) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 44 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 44 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 11,1 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 76% van de Nederlandse bevolking 13+.

Digitaal aandeel

Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, heeft een substantiële groep online lezers. Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik. Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, bestaat voor 51% uit alleen digitale lezers. 43% alleen papieren lezers en 6% leest zowel van papier als digitaal.

Online zorgt dus voor een groot aanvullend bereik. Het maandelijks online bereik is bij 22 van de 44 gemeten magazinemerken groter dan het maandbereik in print. Dit is vooral zichtbaar bij de Nederlandse versies van internationale magazinemerken als Cosmopolitan, ELLE, Glamour, Runner’s World en Men’s Health, special interest magazines, zoals bijvoorbeeld Fiets en Kek Mama en magazines met een mannelijke of jonge doelgroep zoals, Autoweek, Quote en Fashionchick. Maar ook RTV bladen  (Veronica magazine, Televizier en TotaalTV) hebben een groter digitaal bereik dan printbereik. Ook een aantal vrouwenmerken, zoals Story, Jan, Flair en Nouveau tellen inmiddels meer online lezers dan printlezers en bij andere vrouwenmerken zoals Libelle, LINDA. en Margriet is het aandeel print/digitaal 50/50.

Top 5 magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door: 1) Libelle (4 miljoen), 2) Veronica Magazine (3 miljoen), 3) Story (2,5 miljoen), 4) Margriet (2,5 miljoen) en 5) Autoweek (2,3 miljoen). Deze 5 merken worden op de voet gevolgd door Donald Duck (2,3 miljoen) en LINDA. (2,2 miljoen). Het merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking NOM Mediamerken Magazines 2020 IV

Over NOM Mediamerken

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2020-IV is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2020-IV (Q4 2019 t/m Q3 2020) en Q3 2020 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK. Meer cijfers zijn te vinden via NOM Dashboard.

Deel dit artikel