GfK Trends in Digitale Media: gestage groei lezen van magazines op digitale platformen

Magazine highlights Trends in digitale media 2020.

Het lezen van magazine content op digitale platformen (app/website/pdf) neemt in dit coronajaar licht toe. Inmiddels leest bijna 4 op de 10 mensen magazine content online. Het lezen via de smartphone is in de afgelopen jaren het snelst gegroeid. Inmiddels leest 19% magazine content via de smartphone. De PC/laptop is het meest gebruikte device met 22%. 15% leest magazine content via de tablet en 17% leest digitale kopie (pdf). Verder komt 41% wel eens in aanraking met magazines op social media. Dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (38%).

Deze resultaten blijken uit de nieuwste editie van GfK Trends in digitale media dat op 3 februari jl. is gepubliceerd. Het onderzoek is in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd, waaronder Magazine Media Associatie. Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het onderzoek geeft tevens inzicht in opkomende ontwikkelingen in digitale media.

Gebruiksmomenten magazinevormen

Het lezen van de digitale vormen van magazines kent een piekmoment in de ochtend en begin van de avond, terwijl de papieren versies meer in de middag worden gelezen. Dit verschil is vooral zichtbaar doordeweeks. In het weekend verspreid het leesmoment van zowel digitaal als papier zich wat meer over de dag heen. Een belangrijke reden voor het gebruik van magazines is het informeren over onderwerpen die de lezer interesseert.

Tijd besteed aan magazines

De totale tijd die men besteedt aan het lezen van magazines is 97 minuten per week. Een substantieel deel van de tijd wordt besteed aan het digitaal lezen van magazines (42 minuten per week). 55 minuten wordt besteed aan het lezen van papieren magazines. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De tijd die besteed wordt aan het digitaal lezen van magazines groeit: in 5 jaar van een half uur naar bijna driekwartier per week. De gebruiksfrequentie van websites/apps is het hoogst. Van de magazinelezers bezoekt 21% wekelijks via de smartphone een magazine website/app en 22% doet dit via de laptop/pc en 17% via de tablet .

Andere highlights uit het onderzoek:

  • Invloed coronavirus op mediagebruik: door corona is er een sterke verandering in de mediaconsumptie onder Nederlanders. De groei van digitale media is in coronajaar 2020 in een stroomversnelling gekomen. Met name het gebruik van videobellen, online winkelen, chatten/appen, bellen en het volgen van nieuws op nieuwssites/nieuwsapps is sinds de uitbraak van het coronavirus fors toegenomen.
  • Communicatievormen: bellen en chatten/appen zijn de meest gebruikte communicatievormen. Driekwart van de Nederlanders communiceert wel eens via video bellen. Sinds de uitbraak van corona is meer dan de helft vaker gebruik gaan maken van video bellen. What’s app is het meest gebruikte platform voor zowel video bellen, social media als appen/chatten. TikTok is het platform met de hoogste gebruiksduur per week.
  • Gebruik smart devices: gebruik  van smart devices is verder geïntensiveerd: bekendheid en gebruik van virtuele assistenten neemt verder toe. 77% van de Nederlanders is inmiddels bekend met virtuele assistenten en 31% heeft wel eens een virtuele assistent gebruikt. Google Assistent is het meest bekend.
  • Gebruik podcasts: sinds de uitbraak van corona is ruim een kwart van de Nederlanders vaker gaan luisteren naar podcasts en streamingdiensten. 32% van de Nederlanders luistert inmiddels wel eens naar podcasts. Nieuws en actualiteiten, kunst/cultuur en muziek, gezondheid en wetenschap zijn hierbij de populairste thema’s.
  • Bezit apparaten: het bezit van smartphones en tablets stabiliseert. In december 2020 heeft 70% van de Nederlanders een tablet en 93% een smartphone.
  • Gebruik van functionaliteiten: op smartphone is het gebruik geïntensiveerd, op tablet is het gebruik meer gevarieerd.
  • Redenen voor mediagebruik: informatievoorziening, ontspanning, vermaak en contact met mensen zijn belangrijkste redenen voor mediagebruik.
  • Vertrouwen veiligheid data/persoonsgegevens: er bestaat een groot verschil in de mate van vertrouwen in persoonsgegevens bij mediabedrijven. Websites en apps van traditionele media worden het meest vertrouwd, social media, zoekmachines en streamingdiensten worden het minst vertrouwd.
  • Schermtijd: 53% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) vindt dat zij teveel naar een beeldscherm kijken. 34% is bewust bezig met het verminderen van de schermtijd. Ten opzichte van vorig jaar is dit iets verminderd. Wel maakt een kwart zich nog zorgen om de gevolgen van schermtijd voor de gezondheid. Deze zorg is niet veranderd.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.311 Nederlanders meegewerkt van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De steekproef is representatief voor 14.085.960 internetters. Er zijn extra respondenten geworven in de leeftijdscategorie 13-17 jaar voor een sterker fundament voor uitspraken m.b.t. jongeren. De meting van december 2020 is de vijftiende editie van het onderzoek.

Persbericht GfK trends in digitale media 2020

De belangrijkste resultaten voor magazinemedia zijn samengevat in deze presentatie:

Deel dit artikel