Mediamonitor 2020: digitalisering en concentratie op markten voor informatieaanbod

Het Commissariaat voor de Media publiceert jaarlijks haar onderzoek naar de stand van zaken in media.

De Nederlandse mediasector kenmerkt zich door een overgang van offline naar online gebruik en toenemende convergentie, internationalisering en concentratie van de verschillende mediamarkten. Dit blijkt uit de Mediamonitor 2020 die recent is gepubliceerd door het Commissariaat voor de Media.

Al bijna 20 jaar lang brengt de Mediamonitor trends en ontwikkelingen in kaart van de Nederlandse mediamarkten. Met deze uitgave van de Mediamonitor wordt gerapporteerd over de ontwikkelingen in het mediagebruik en de financieel-economische omstandigheden van mediabedrijven in 2019, maar in deze monitor wordt ook gekeken naar het eerste half jaar van 2020. Dit vanwege de impact van de Corona crisis op de mediasector.

Grote veranderingen

Het rapport laat zien dat er grote veranderingen plaatsvinden binnen de Nederlandse mediamarkten. Belangrijke conclusie is dat het Nederlandse medialandschap gekenmerkt wordt door toenemende mediaconcentraties. Begin 2020 vond de grootste concentratie op de markten voor informatieaanbod plaats: de overname van Sanoma door DPG Media.

Verder maakt het Commissariaat voor de media zich zorgen om de online advertentie-inkomsten die voor het overgrote deel wegstromen naar Google en Facebook. Dit betekent dat het geld niet beschikbaar staat voor de Nederlandse productie van nieuws en informatie. De wegvallende inkomstenbronnen bedreigen volgens het Commissariaat onze democratie. Journalistiek zorgt immers voor een beter geïnformeerde samenleving en draagt bij aan een goed functionerende democratie. Het Commissariaat pleit voor nationale samenwerking tussen mediabedrijven ten aanzien van de advertentiemarkt. Zo kan voldoende schaalgrootte worden verkregen ten aanzien van de globale spelers (Google en Facebook).

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van Commissariaat voor de Media.

De volledige rapportage is hier te downloaden.

Bron: Commissariaat voor de Media

Deel dit artikel