Online zorgt voor groot aanvullend bereik magazines

Grote groep online lezers voor magazinemerken.

Magazinemerken weten naast print, ook veel online lezers aan zich te binden. Online zorgt dan ook voor een groot aanvullend bereik. Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2020-II, die op 16 juli door NOM is gepubliceerd. In NOM Mediamerken is het bereik van print en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2020-II zijn data uit de NOM Print Monitor 2020-II (Q2 2019 t/m Q1 2020) en de NOBO-bereiksdata (Q1 2020) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 43 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 43 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van bijna 11 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 74% van de Nederlandse bevolking 13+.

Maandelijks online bereik bij helft magazinemerken groter dan maandbereik print

Magazinemerken manifesteren zich steeds meer online en er zijn dan ook veel magazinemerken met een groter aantal online lezers dan print lezers: bij de helft is het digitale bereik op maandbasis groter dan het maandbereik in print. Dit is vooral zichtbaar bij de Nederlandse versies van internationale magazinemerken als Cosmopolitan, ELLE, Glamour, Runner’s World en Men’s Health, special interest magazines, zoals bijvoorbeeld Fiets en Kek Mama en magazines met een mannelijke of jonge doelgroep zoals, Autoweek, Quote en Fashionchick. Maar ook RTV bladen  (Veronica magazine, Televizier en TotaalTV) hebben een groter digitaal bereik dan printbereik. Ook een aantal vrouwenmerken, zoals Libelle, Story, Flair en Nouveau tellen inmiddels meer online lezers dan printlezers.

Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik.

Sterkste stijgers

Ten opzichte van de vorige meting (NOM Mediamerken 2020-I) groeit het merkbereik het sterkst bij Quote (+41%), Glamour (+33%), Jan (+28%), Beleggers Belangen (+19%) en Nouveau (+17%).

Top 5 magazinemerken

De top 5 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door: 1) Libelle (4,1 miljoen), 2) Story (2,9 miljoen), 3) Veronica magazine (2,7 miljoen), 4) Margriet (2,6 miljoen) en 5) Donald Duck (2,4 miljoen). Deze 5 merken worden op de voet gevolgd door LINDA. (2,3 miljoen) en Autoweek (2,3 miljoen). Het merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking magazinemerken 2020 II.

Over het onderzoek

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2020-II is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2020-II (Q2 2019 t/m Q1 2020) en Q1 2020 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK. Meer cijfers zijn te vinden via NOM Dashboard.

Deel dit artikel