Mediaconsument steeds bewuster van overmatig schermgebruik

Magazine highlights Trends in digitale media 2019.

57% van de Nederlanders (13 jaar en ouder) vindt dat zij teveel naar een beeldscherm kijken. Een groot deel (41%) is bewust bezig met het verminderen van de schermtijd en een kwart maakt zich zorgen om de gevolgen van schermtijd voor de gezondheid. 18-34 jarigen vinden het vaakst dat zij teveel naar schermtijd kijken en maken zich hier ook de meeste zorgen om. Dit blijkt uit de nieuwste editie van GfK Trends in digitale media dat op 27 januari jl. is gepubliceerd. Het onderzoek is in samenwerking met verschillende partijen uitgevoerd, waaronder Magazine Media Associatie. Het onderzoek verschaft inzicht in het bezit en gebruik van mobiele apparaten in het algemeen en specifiek voor het gebruik van media. Het onderzoek geeft tevens inzicht in opkomende ontwikkelingen in digitale media.

Digitaal lezen van magazine content stijgt

Het lezen van magazine content op digitale platformen (app/website/pdf) neemt licht toe, waarbij het lezen via de smartphone het snelst groeit. Inmiddels leest 18% magazine content via de smartphone. De PC/laptop is het meest gebruikte device met 23%. 15% leest magazine content via de tablet en 16% leest digitale kopie (pdf). Verder maakt 15% van de Nederlanders gebruik van een magazine app (gelijk aan vorig jaar). 38% komt wel eens in aanraking met magazines op social media. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De totale tijd die men besteedt aan het lezen van magazines is 96 minuten per week. Een substantieel deel van de tijd wordt besteed aan het digitaal lezen van magazines (41 minuten per week). 55 minuten wordt besteed aan het lezen van papieren magazines. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar.

Andere highlights uit het onderzoek:

  • Het bezit van smartphones blijft toenemen, het bezit van tablets stabiliseert. In december 2019 hebben ca. 9,9 miljoen Nederlanders een tablet (71%) en 13 miljoen Nederlanders bezitten een smartphone (93%).
  • Per huishouden heeft men gemiddeld  4,5 van de volgende apparaten in huis: smartphone, laptop, tablet, smart tv, PC(desktop), gameconsole/spelcomputer, e-reader, digitale mediaspeler, smartwatch, smart speaker en virtual reality bril.
  • Kennis en gebruik van virtuele assistenten neemt toe. 68% van de Nederlanders is inmiddels bekend met virtuele assistenten en 24% heeft wel eens een virtuele assistent gebruikt. Google Assistent, Apple Siri en Amazone Alexa zijn het meest bekend.
  • Bekendheid van Digital home Assistents stijgt. Het bezit is gestegen naar 14% ten opzichte van 8% vorig jaar. Google Home is marktleider. Digital Home Assistents worden het meest gebruikt voor muziek (online en radio) en nieuws.
  • 12% van de Nederlanders luistert minimaal 1x per week naar podcasts. Kunst/cultuur/muziek is hierbij het populairste thema.
  • 1/5 van de Nederlanders maakt wel eens gebruik van AR apps. Apps die via camera een spel in eigen woonkamer of omgeving simuleren worden het vaakst gebruikt.
  • Er bestaat een groot verschil in de mate van vertrouwen in persoonsgegevens bij mediabedrijven. Websites en apps van traditionele media worden het meest vertrouwd, social media en zoekmachines worden het minst vertrouwd.
  • Gemiddeld heeft de Nederlander 36 apps op zijn/haar smartphone staan en 25 apps op zijn/haar tablet. Het gemiddeld aantal apps stijgt zowel op de smartphone als op de tablet, maar de stijging is groter op de smartphone.
  • Het overall gebruik van ad blockers neemt iets toe. Licht stijgende tendens van ad blockers op mobiele devices van de afgelopen jaren is gestabiliseerd. 29% van de Nederlanders gebruikt ad blockers. Ad blockers worden het meest gebruikt door 18-34 jarigen en hoog opgeleiden.
  • Het aantal abonnees op de diverse social media kanalen stabiliseert, met uitzondering van Instagram. Instagram en Snapchat vooral populair onder 13-17 jarigen, maar aantal abonnees neemt wel af onder deze groep.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek hebben 1.280 Nederlanders meegewerkt van 13 jaar of ouder die gebruik maken van internet. De steekproef is representatief voor 14.020.762 internetters. Er zijn extra respondenten geworven in de leeftijdscategorie 13-17 jaar voor een sterker fundament voor uitspraken m.b.t. jongeren. De meting van december 2019 is de veertiende editie van het onderzoek.

persbericht GfK trends in digitale media 2019

De belangrijkste resultaten voor magazine media zijn samengevat in deze presentatie:

 

Deel dit artikel