Social kanalen belangrijke trigger voor lezen magazines

Veel consumenten komen via social media in aanraking met magazinemerken. De social kanalen van magazinemerken vormen een belangrijke trigger voor het lezen van magazines.

Uit het onderzoek ‘Big Mag – de unieke waarde van magazinemerken’ blijkt dat veel consumenten op wekelijkse basis magazinemerken volgen:  49% van de ruim 1.000 ondervraagden geeft aan minimaal 1x per week social media kanalen van een magazinemerk te volgen. Magazinemerken hebben dan ook een grote aanhang op social media en dit aantal stijgt nog steeds.

De nieuwste cijfers (Q3 2019) van de MMA Social Media Monitor tonen wederom een toename van het aantal likes/volgers op de diverse social kanalen. De social kanalen van de magazinemerken hebben in totaal inmiddels ruim 18 miljoen volgers. Youtube en Instagram groeien binnen de magazinemedia branche het snelst.

Aandelen per kanaal

Ruim de helft van alle volgers van magazinemerken op social media zijn nog altijd op Facebook te vinden (53%), maar het aandeel van Facebook daalt wel. Ook het aandeel van Twitter neemt af. Het aandeel bedraagt momenteel 13%. Een kwart van de volgers van magazinemerken komt via Instagram (26%) en het aandeel van YouTube komt in het derde kwartaal van 2019 uit op 4,6%. Het aandeel Pinterest is stabiel met 3,5%.

Populairste magazinemerken op social media

De top 5 van meest populaire magazinemerken op social media bestaat uit Playboy, LINDA., vtwonen, Voetbal International en GTST magazine. De sterkste groei (overall) van het aantal likes/volgers in het derde kwartaal van 2019 zijn 1)Televizier (+27%), 2) Autovisie (+22%), 3) Story (+13%), 4) Vorsten en Winq (beiden +10%) en 5) De Groene Amsterdammer en KEK mama (beiden +9%).

Engagement hoogst bij jongeren en special interest magazines

De top 15 van magazinemerken met de hoogste engagementscore wordt op Instagram gedomineerd door special interest magazines en jongeren magazines. Bij special interest zijn het vooral merken op het gebied van auto’s, fietsen en buitenleven die een hoge engagementscore behalen. Daarnaast  scoren ook enkele  RTV magazines opvallend goed.  IPM-scores zijn een momentopname en kunnen per maand wisselen, maar de metingen die tot nog toe gedaan zijn, scoren jongerenmagazines en magazines met een specifieke doelgroep altijd hoog. Dat special interest magazinemerken zo goed scoren op betrokkenheid heeft te maken met een gedeelde passie. Jongeren magazines scoren hoog op interactie omdat deze doelgroep graag informatie op social deelt.

Wegens een update in de privacyvoorwaarden van Facebook werkt de Facebook IPM Calculator van Pixelfarm tijdelijk niet en was het dit keer helaas niet mogelijk de engagementscores voor Facebook te berekenen.

Over de monitor

Met de MMA Social Media Monitor wordt op overkoepelend niveau een beeld verkregen van magazinemerken op social media. Het rapport geeft inzicht in het totaal aantal likes/followers van magazinemerken per kanaal en het aandeel van elk sociaal netwerk binnen de magazine media branche. Tevens wordt een top 25 samengesteld van magazinemerken met het hoogste aantal likes/followers en een top 10 per kanaal. Daarnaast geeft de monitor ook inzicht in welke magazine categorieën op welke kanalen het grootst zijn en zijn engagement scores van Facebook en Instagram toegevoegd. De interactie op Facebook en Instagram zijn berekend aan de hand van een zogenaamde IPM score (Interaction per 1000 fans/Interaction per thousand followers). De IPM score meet de interactie en betrokkenheid van de afgelopen 30 dagen. Bij Facebook is een IPM van 4 gemiddeld, de ideale IPM voor Instagram is 20+.

De MMA Social Media Monitor verschijnt elk kwartaal. Zo worden ontwikkelingen en verschuivingen markt-breed zichtbaar. De monitor is voor de dertiende keer gepubliceerd. Dit keer zijn er een groot aantal merken aan de monitor toegevoegd. In de monitor worden momenteel 141 magazinemerken gemeten. Voor de gemeten merken betreft het de Nederlandse accounts.

Deel dit artikel