Groot aandeel digitaal bij Nederlandse edities internationale vrouwenmagazines

De Nederlandse edities van internationale vrouwenmagazines, zoals ELLE, Cosmopolitan, Glamour en Women’s Health hebben een grote groep online lezers.

Bij de Nederlandse uitgaven van de internationale vrouwenmagazines is het digitale bereik op maandbasis groter dan het maandbereik in print.  Voor Cosmopolitan, ELLE, Glamour en Women’s Health ligt het aandeel digitale lezers rond de 70%.

Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2019-I, die op 9 mei door NOM is gepubliceerd. In NOM Mediamerken is het bereik van print en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2019-I zijn data uit de NOM Print Monitor 2019-I (Q1 t/m Q4 2018) en de NOBO-bereiksdata (Q4 2018) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 43 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 43 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 11 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 77% van de NL bevolking 13+.

Online lezers

Naast de genoemde vrouwenmagazines zijn er meerdere magazinemerken met een groter aantal online lezers dan print lezers. Dit is vooral zichtbaar bij special interest magazines, zoals bijvoorbeeld Fiets en Ouders van Nu en magazines met een mannelijke of jonge doelgroep zoals, Autoweek, Quote en Fashionchick. Maar ook RTV bladen  (Televizier en TotaalTV)  hebben een groter digitaal bereik dan printbereik. Het bereik van LINDA. is digitaal net iets groter dan in print, maar ligt redelijk met elkaar in evenwicht. Bij 14 van de 43 gemeten magazinemerken is het digitale bereik op maandbasis inmiddels groter dan het maandbereik in print.

Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik.

Sterkste stijgers

Ten opzichte van de vorige meting (NOM Mediamerken 2018-IV) stijgt het merkbereik het sterkst bij TotaalTV (+18%), delicious (+17%), Beleggers Belangen (+11%), Psychologie (+9%), Quote (+7%) en Kijk (+7%).

Top 3 magazinemerken

De top 3 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door 3 grote vrouwen mediamerken: 1) Libelle (3,6 miljoen), 2) LINDA. (2,7 miljoen), 3) VROUW (2,2 miljoen). Libelle en LINDA. zien het merkbereik met respectievelijk 5% en 4% stijgen. Deze 3 vrouwenmerken worden gevolgd door Donald Duck (2,2 miljoen) en Autoweek (2,1 miljoen). Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking Magazinemerken NOM Mediamerken 2019-I.

Over het onderzoek

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2019-I is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2019-I (Q1 2018 t/m Q4 2018) en Q4 2018 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK.

 

 

Deel dit artikel