Media:Tijd: een derde van de leestijd vindt plaats via scherm, papier nog steeds in trek

Het lezen van boeken, dagbladen, magazines en andere media gebeurt voor 67% van papier, 33%  digitaal.

Het lezen via niet-klassieke dragers (computer, tablet, smartphone) neemt toe. Het aandeel van digitaal lezen bedraagt inmiddels 33% van de totale leestijd. Nederlanders besteden gemiddeld 42 minuten per dag aan het lezen van dagbladen, magazines, boeken en andere media (gemiddelde van lezers en niet-lezers). De leestijd onder lezers ligt veel hoger, namelijk 1 uur en 26 minuten per dag.

Deze resultaten zijn afkomstig uit Media:tijd 2018, een onderzoek dat vandaag (25 april 2019) is gepubliceerd door de organisaties voor mediabereiksonderzoek (NLO, NOM, SKO), Platform Media-adviesbureaus (PMA) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Totale mediatijd =  8 uur en 23 minuten per dag

Nederlanders besteden gemiddeld in totaal 8 uur en 23 minuten op een dag aan media. De totale mediatijd is hiermee stabiel. De tijd die men aan media besteedt, is onderverdeeld in de volgende activiteiten: Kijken, Luisteren, Lezen, Gamen en Communiceren. Aan Kijken wordt de meeste tijd besteed, namelijk 3 uur en 5 minuten. Daarmee neemt de kijktijd 37% van de mediatijd in beslag. De kijktijd betreft niet alleen lineair tv kijken, maar bijvoorbeeld ook het kijken van video’s via Youtube, het kijken van films via videosites als Netflix en het bekijken van foto’s of dia’s. Lezen neemt 42 minuten per dag in beslag, dit betreft 5% van de mediatijd.

De groep 50-plussers en mannen spenderen de meeste tijd aan media, vrouwen en de groep 13-34 jarigen besteden de minste tijd aan media. De meeste mediatijd wordt besteed aan kijken en luisteren. Jongeren besteden meer tijd aan communiceren en gamen in vergelijking met de andere leeftijdsgroepen. De klassieke mediadragers zijn nog altijd voor het grootste deel verantwoordelijk voor de mediaconsumptie, maar lezen en luisteren gebeurt voor een substantieel deel via niet-traditionele dragers. Dit aandeel neemt toe. Kijken is van alle media-activiteiten het meest traditioneel.

Media-multitasking

De totale bruto mediatijd (inclusief combinatie met andere activiteiten) bedraagt dus 8 uur en 23 minuten per dag. 34% van de totale mediatijd bestaat uit het uitvoeren van slechts 1 media activiteit (singltasking), 42% wordt gecombineerd met een andere algemene activiteit (multittasking) en 24% wordt gespendeerd aan het combineren van meerdere media activiteiten (media-multitasking). Kijken, gamen en lezen zijn de media activiteiten die het meest solo worden geconsumeerd.

Gemiddelde leestijd

Gemiddeld lezen Nederlanders 42 minuten per dag en hiermee is de leestijd stabiel. Het aandeel lezen van papier is gedaald: van 71% naar 67%. Digitaal lezen heeft een aandeel van 33%. Omgerekend betekent dit dat er 14 minuten per dag digitaal gelezen wordt. Belangrijk te vermelden is dat onder het lezen ook het bekijken van nieuwssites- en apps gerekend wordt. Dit verloopt per definitie via tablet, computer of smartphone.Vooral mannen lezen digitaal. Zij raadplegen vaker nieuwssites/-apps dan vrouwen, terwijl vrouwen meer boeken en tijdschriften op papier lezen. Voor zowel mannen als vrouwen geldt, dat papier (nog steeds) de voorkeur heeft.

Leestijd onder lezers

De gemiddelde leestijd van 42 minuten is de gemiddelde tijd berekend voor de totale populatie van Nederland (lezers en niet-lezers). De leestijd onder lezers is veel hoger en bedraagt 1 uur en 26 minuten per dag. In het weekend ligt de gemiddelde leestijd 20% hoger dan op doordeweekse dagen. Kranten worden het meest gelezen tussen 7.00 uur en 9.00 uur in de ochtend, boeken worden het meest ’s avonds gelezen (22.00-23.00 uur). Tijdschriften worden meer verspreid over de dag gelezen.

Over het onderzoek

Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de organisaties voor mediabereiksonderzoek ((NLO, NOM, SKO) en PMA. Het onderzoek is eerder uitgevoerd in 2013 en 2015. Het onderzoek betreft een onderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. 2.713 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder, hielden middels een dagboek iedere 10 minuten hun activiteiten bij.

De brochure van het onderzoek is hier te downloaden.

 

Deel dit artikel