NOM Mediamerken 2018-IV: Merkbereik vrouwenmedia in de lift

Veel vrouwenmedia zien het gecombineerde bereik van print en digitaal stijgen.

Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2018-IV, die op 24 januari door NOM is gepubliceerd. In NOM Mediamerken is het bereik van papier en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2018-IV zijn data uit de NOM Print Monitor 2018-IV (Q4 2017 t/m Q3 2018) en de NOBO-bereiksdata (Q3 2018) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 44 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 44 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 11 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 77% van de NL bevolking 13+.

Sterkste stijgers

Ten opzichte van de vorige meting (NOM Mediamerken 2018-III) stijgt het merkbereik van veel vrouwenmedia. Het merkbereik van Nouveau stijgt met 51%, Women’s Health en Happinez 11%, Psychologie magazine 10%, Vorsten 8%, Knipmode 7% en Margriet 5%.  Andere magazinemerken die sterk stijgen zijn TotaalTV (29%), HP/De Tijd (15%), Roots (14%) en Kijk (13%).

Top 3 magazinemerken

De top 3 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door 3 grote vrouwen mediamerken: 1) Libelle (3,4 miljoen), 2) LINDA. (2,6 miljoen), 3) VROUW (2,4 miljoen). Deze merken worden gevolgd door Donald Duck (2,3 miljoen) en Autoweek (2,2 miljoen). Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking Magazinemerken NOM Mediamerken 2018-IV.

Online lezers

Het merkbereik van magazinemerken bestaat inmiddels voor een groot deel uit online lezers. Bij 16 van de 44 gemeten magazinemerken is het digitale bereik op maandbasis inmiddels groter dan het maandbereik in print. Autoweek, Cosmopolitan, ELLE, HP/De Tijd, LINDA., Glamour, Men’s Health, Ouders van NU en Women’s Health zijn voorbeelden hiervan. Maar ook Televizier en TotaalTV  hebben een groter digitaal bereik dan printbereik.

Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik. Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, bestaat voor 40% uit alleen digitale lezers. 54% alleen papieren lezers en 6% leest zowel van papier als digitaal.

Over het onderzoek

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2018-IV is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2018-IV (Q4 2017 t/m Q3 2018) en Q3 2018 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK.

Deel dit artikel