NOM Mediamerken: Bij veel merken digitaal bereik hoger dan printbereik

Bij 14 van de 39 gemeten magazinemerken is het digitale bereik op maandbasis hoger dan het maandbereik in print.

Dit blijkt uit de rapportage NOM Mediamerken 2018-III, die op 23 oktober door NOM is gepubliceerd. In NOM Mediamerken is het bereik van papier en online van nieuwsmedia en magazines gefuseerd tot het zogeheten mediamerkenbereik. In NOM Mediamerken 2018-III zijn data uit de NOM Print Monitor 2018-III (Q3 2017 t/m Q2 2018) en de NOBO-bereiksdata (Q2 2018) samengebracht in een omvangrijk fusiebestand. In dit bestand zijn de resultaten opgenomen van 39 magazinemerken die zich zowel op papier als digitaal manifesteren. Deze 39 magazinemerken hebben gezamenlijk een netto merkbereik van 10,8 miljoen Nederlanders per maand. Dit is 75% van de NL bevolking 13+.

Groot aandeel online lezers

Het merkbereik van magazinemerken bestaat inmiddels voor een groot deel uit online lezers. Bij 14 van de 39 gemeten magazinemerken is het digitale bereik op maandbasis inmiddels groter dan het maandbereik in print. Autoweek, Cosmopolitan, ELLE, HP/De Tijd, LINDA., Men’s Health, Ouders van NU en Women’s Health zijn voorbeelden hiervan.

Het aandeel digitale lezers kan per merk aanzienlijk verschillen en is afhankelijk van type content, functie voor de lezers, verschijningsfrequentie en omvang van het bereik. Een gemiddeld magazinemerk dat zowel via print als online verschijnt, bestaat voor 38% uit alleen digitale lezers. 56% alleen papieren lezers en 6% leest zowel van papier als digitaal.

Vrouwenmerken grootste merkbereik

De top 3 magazinemerken met het grootste merkbereik wordt gevormd door 3 grote vrouwenmerken: 1) Libelle (3,4 miljoen), 2) LINDA. (2,7 miljoen), 3) en VROUW (2,4 miljoen). Deze merken worden gevolgd door 4) Donald Duck (2,3 miljoen) en Autoweek (2,3 miljoen). Merkbereik geeft het aantal mensen weer dat een merk binnen 1 maand minimaal 1x heeft gelezen, ongeacht of dit op papier of digitaal (netto bereik) is. Kortom: het maandbereik van totale print en digitale merken. Bekijk de Ranking merkbereik magazinemerken.

Sterkste stijgers

Ten opzichte van de vorige meting (NOM Mediamerken 2018-II) zien we de grootste stijging van het merkbereik bij Fiets (25%), Voetbal International (7%), LINDA. (6%), delicious. (5%) en Men’s Health (4%).

 Over het onderzoek

NOM Mediamerken is een database waarin het printbereik van nieuwsmedia en magazines uit de NOM Print Monitor en digitaal bereik uit NOBO zijn samengebracht. Voor de merken die zowel een print- als digitaal component hebben is het netto merkbereik berekend: dat is het aantal mensen dat een merk in een maand heeft gelezen, ongeacht op welk platform (papier, website en/of app). Hieruit kan worden opgemaakt hoeveel mensen een merk alleen op papier, alleen digitaal of op beide platformen lezen. NOM Mediamerken 2018-III is tot stand gekomen d.m.v. een fusie tussen NPM 2018-III (Q3 2017 t/m Q2 2018) en Q2 2018 van NOBO. De fusie is uitgevoerd door GfK.

 

Deel dit artikel