Media Standaard Survey: Lezen van magazine content op smartphone stijgt met 7%

Het aantal Nederlanders dat de smartphone gebruikt voor het lezen van magazine content is in 2017 met 7% toegenomen. Gemiddeld consumeert 16% van de Nederlanders magazine content via de smartphone. Onder jongeren is het gebruik het hoogst: 24% van de 20-34 jarigen leest weleens magazine content via de smartphone, bij 13-19 jarigen is dit 23%.

Van alle digitale apparaten wordt de computer nog het meest gebruikt voor het lezen van magazine content (16,5%), maar de smartphone heeft de computer bijna ingehaald als meest gebruikte device. Sinds 2015 is dit gestegen van 12% tot 16% in 2017. Het consumeren van magazine content op de tablet is de afgelopen jaren niet meer gegroeid. 11% van de Nederlanders lezen magazine content via de tablet. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Media Standaard Survey (MSS) 2017  van de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX.

Online leesgedrag naar doelgroep

28% van de Nederlanders heeft in 2017 magazine content digitaal gelezen. Dit verschilt echter sterk per doelgroep en device. Bij de jongere doelgroepen is de smartphone voor het lezen van magazine content favoriet. Van de 13-19 jarigen leest 23% via de smartphone en van de 20-34 jarigen 24%. Bij de 50+ doelgroep is de computer het meest populaire device. 19% van de 50-64 jarigen leest magazine content via de computer en 9% van de 65-plussers. Bij de doelgroep 35-49 is het digitaal lezen op de diverse apparaten redelijk gelijk verdeeld, respectievelijk 19% smartphone, 17% computer en 15% tablet.

Smartphone meest gebruikte apparaat om te internetten

Het bezit van mobiele devices en het gebruik daarvan om te internetten groeit door. Vrijwel iedereen in Nederland maakt gebruik van internet (94%). Het MSS onderzoek toont aan dat 65 plussers en laag opgeleiden doorgaan met hun inhaalslag. Het bezit en gebruik van mobiele devices is significant toegenomen. Inmiddels gebruikt 80%  de smartphone om te internetten, 60%  de tablet.

Over MSS

De Media Standaard Survey (MSS) wordt in opdracht van de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX uitgevoerd door KANTAR TNS. De rapportage over mediagebruik en -gedrag wordt sinds 2011 uitgebracht.

De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2017 zijn 6.087 huishoudens en 5.113 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.

De rapportage is in de vorm van een infographic hier te downloaden.

Het persbericht is hier te lezen.

 

Deel dit artikel