Vertrouwen in magazines en websites het grootst

Magazines en websites worden als meest vertrouwde bronnen gezien, social media wordt het meest gewantrouwd.

Dit blijkt uit onderzoek van IPG Mediabrands, Sanoma en BAV. In een tijd van populisme en ‘fake news’ hebben deze partijen de handen ineengeslagen om in het onderwerp vertrouwen meer verdieping te zoeken. 1000 Nederlanders zijn voor dit onderzoek ondervraagd en zijn de jarenlange data van BAV geanalyseerd en vergeleken met de resultaten. Het resultaat is een herwaardering van het begrip vertrouwen en de urgentie voor merken om te investeren in positieve ervaringen en user experience.

Meest vertrouwde bronnen: Magazines en websites

Voor verschillende informatie worden andere informatiebronnen betrouwbaar geacht. Websites en tijdschriften zijn de betrouwbaarste informatiebronnen op het gebied van voeding, gezondheid, kleding, reizen, nieuws, entertainment, actualiteiten, sport en persoonlijke verzorging. Interessant is dat op het gebied van uiterlijke verzorging YouTube ook een betrouwbare bron is. Gaat het om uitgaan dan zijn Facebook en Instagram ook betrouwbare bronnen. Over het algemeen blijkt dat sociale media het laagst scoren. Gemiddeld gaat slechts 11% ervan uit dat berichten op Twitter te vertrouwen zijn. Uit BAV data blijkt eveneens dat het merk Twitter door de consument beschouwd wordt als minst ‘eerlijke’ social media merk, na Facebook. Vooral jongeren geven aan minder vertrouwen in social media te hebben gekregen, met name jonge vrouwen.

Vertrouwen in advertenties

Het vertrouwen in advertenties is redelijk hoog. Vooral jonge mannen (15-24 jaar) vertrouwen reclameboodschappen, waarbij magazines ook het grootste vertrouwen genieten: 33% vindt advertenties in magazines betrouwbaar, 30% tv advertenties, 21% vindt internet advertenties betrouwbaar en 21% van de jongeren beschouwt advertenties op Facebook betrouwbaar.

De resultaten van het onderzoek van IPG Mediabrands, Sanoma en BAV komen overeen met resultaten van andere (internationale) onderzoeken, waar magazines ook als meest vertrouwde bron naar voren komt. Aansluitend bij dit onderwerp is in de US de campagne ‘Magazine Media. Better. Believe it.’ gestart waarin deze kracht van magazines nog eens goed naar voren wordt gebracht.

Meer informatie over het onderzoek is op de site van Sanoma en Initiative te lezen.

De rapportage is hier te vinden.

 

Deel dit artikel