MSS 2016

Smartphone meest populaire digitale platform onder 20-34 jarigen voor lezen van magazine content

Het aantal Nederlanders dat via de smartphone magazine content consumeert is in 2016 gestegen. Gemiddeld leest 15% van de Nederlanders magazines via de smartphone. In 2014 was dit nog 5%. Onder 20-34 jarigen is het lezen van magazines via de smartphone het hoogst met 27%.

Van alle digitale apparaten wordt de PC/Laptop/Netbook het meest gebruikt voor het lezen van magazine content. In 3 jaar tijd is dit gestegen van 10% in 2014 tot 17% in 2016. Het consumeren van magazine content op de tablet is de afgelopen jaren gegroeid van 7% naar 13%, maar is in 2016 stabiel gebleven. Dit blijkt uit de vandaag verschenen Media Standaard Survey (MSS) 2016 van de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX.

Online leesgedrag naar doelgroep

28% van de Nederlanders heeft in 2016 magazines digitaal gelezen. Dit verschilt echter sterk per doelgroep. 20-34 jarigen lezen het meest magazines online (37%), 65 plussers het minst (14%). Bij de jongere doelgroepen is de smartphone voor het lezen van magazines favoriet. Van de 13-19 jarigen leest 20% magazines via de smartphone en van de 20-34 jarigen 27%. Bij de 50+ doelgroep is de PC het meest populaire device. 18% van de 50-64 jarigen leest magazines via de PC en 9% van de 65-plussers. Bij de doelgroep 35-49 is het digitaal lezen van magazines op de diverse apparaten redelijk gelijk verdeeld, respectievelijk 16% smartphone, 18% PC en 17% tablet.

MSS lezen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafiek MSS 2016 digitaal lezen magazines naar doelgroep

Smartphone meest gebruikte apparaat om te internetten

Vrijwel iedereen in Nederland maakt gebruik van internet (93%). Het MSS onderzoek toont aan dat 65 plussers en laag opgeleiden een inhaalslag hebben gemaakt. Voor het eerst is de smartphone het meest gebruikte apparaat om te internetten. 75% van de Nederlanders gebruikt de smartphone om online te gaan. Daarna volgt de laptop met 71% en de tablet met 57% en PC/Desktop met 54%. De stijging van het smartphone gebruik is aanzienlijk. In 3 jaar tijd is het internetgebruik via de smartphone toegenomen van 57% in 2014 naar 75% in 2016.

Over MSS

De Media Standaard Survey (MSS) wordt in opdracht van de organisaties voor de Nederlandse mediabereiksonderzoeken, NLO, NOM, SKO en VINEX uitgevoerd door KANTAR TNS. De rapportage over mediagebruik en -gedrag is voor de zesde keer uitgebracht.

De uitkomsten zijn representatief voor alle huishoudens in Nederland en alle individuen van 13 jaar en ouder. In 2016 zijn 6.060 huishoudens en 5.195 personen van 13 jaar en ouder ondervraagd.

De rapportage is in de vorm van een infographic hier te downloaden.

Klik hier voor de infographic met de toplines voor lezen.

Het persbericht is hier te lezen.

Deel dit artikel