MediaTijd 2015

Media:Tijd: Digitaal lezen in opkomst

Nederlanders besteden gemiddeld 43 minuten per dag aan het lezen van dagbladen, magazines, boeken en andere media. Het lezen van papier vormt 71% van de leestijd, maar het lezen via niet-klassieke dragers (computer, tablet, smartphone) neemt toe. Het aandeel van digitaal lezen bedraagt inmiddels 26% van de totale leestijd.

Deze resultaten zijn afkomstig uit Media:tijd 2015, een onderzoek dat vandaag (24 maart 2016) is gepubliceerd door de organisaties voor mediabereiksonderzoek (NLO, NOM, SKO, Het Buitenreclame Onderzoek) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Nederlanders besteden ruim 8 uur per dag aan media

Nederlanders besteden gemiddeld in totaal 8 uur en 33 minuten op een dag aan media. De totale mediatijd is hiermee stabiel. De groep 65-plussers spendeert de meeste tijd aan media en de groep 13-19 jarigen de minste tijd. De meeste mediatijd wordt besteed aan Kijken en Luisteren. De klassieke mediadragers zijn nog altijd voor het grootste deel verantwoordelijk voor de mediaconsumptie.

De tijd die men aan media besteedt, is onderverdeeld in de volgende activiteiten: Kijken, Luisteren, Lezen, Gamen en Communiceren. Aan Kijken wordt de meeste tijd besteed, namelijk 3 uur en 4 minuten. Daarmee neemt de kijktijd 36% van de mediatijd in beslag. De kijktijd betreft niet alleen lineair tv kijken, maar bijvoorbeeld ook het kijken van video’s via Youtube, het kijken van films via videosites als Netflix en het bekijken van foto’s of dia’s. Lezen betreft 8% van de mediatijd.

Mediatijd per doelgroep

Uitgesplitst naar leeftijd zien we grote verschillen in mediagedrag. 50-plussers spenderen de meeste tijd aan media, namelijk 8 uur en 49 minuten, 13-19 jarigen de minste tijd (7 uur en 20 minuten). De media activiteiten Kijken en Lezen worden vaker door ouderen (50-plussers) ondernomen. Jongeren besteden juist meer tijd aan Gamen en Communiceren.

Singletasking vs Multitasking

De totale bruto mediatijd (inclusief combinatie met andere activiteiten) bedraagt dus 8 uur en 33 minuten per dag. De netto mediatijd (het werkelijke tijdsbeslag) bedraagt 7 uur en 23 minuten. Deze netto mediatijd bestaat voor bijna 3 uur (2:50 uur) uit het uitvoeren van slechts 1 media activiteit (singltasking), 3 uur en 33 minuten wordt besteed aan 1 media-activiteit gecombineerd met een andere algemene activiteit en 59 minuten wordt gespendeerd aan het combineren van meerdere media activiteiten. Kijken, Gamen en Lezen zijn de media activiteiten die het meest solo worden geconsumeerd.

Gemiddelde leestijd

Gemiddeld lezen Nederlanders 43 minuten per dag. Dit is de gemiddelde tijd berekend voor de totale populatie van Nederland (lezers en niet-lezers). De leestijd onder lezers is veel hoger en bedraagt 1 uur en 24 minuten per dag.

Binnen de tijd die besteed wordt aan lezen, neemt het digitaal lezen toe. Het aandeel stijgt van 22% in 2013 naar 26% in 2015. Vooral mannen, hoger opgeleiden en 20-49 jarigen lezen digitaal.

Het aandeel van niet-klassieke dragers is bij Lezen groter dan bij de meeste andere media activiteiten (bij Kijken is het aandeel van niet-klassieke dragers 8% en bij Luisteren 16%). Belangrijk te vermelden is dat onder het lezen ook het bekijken van nieuwssites- en apps gerekend wordt. Dit verloopt per definitie via tablet, computer of smartphone.

Over het onderzoek

Media:Tijd is een gezamenlijk onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de organisaties voor mediabereiksonderzoek ((NLO, NOM, SKO, Het Buitenreclame Onderzoek). Het onderzoek wordt elke 2 jaar uitgevoerd, voor het eerst in 2013. Het onderzoek betreft een onderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. 2.904 respondenten, representatief voor de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder, hielden middels een dagboek iedere 10 minuten hun activiteiten bij.

De brochure van het onderzoek is hier te downloaden.

Deel dit artikel