Mediamonitor 2015

Het Commissariaat voor de Media publiceert jaarlijks haar onderzoek naar de stand van zaken in media.

Al zo’n 15 jaar lang brengt de Mediamonitor trends en ontwikkelingen in kaart van de Nederlandse mediamarkten. De nieuwste versie is in november 2015 verschenen.

Bekijk hier de rapportage

Deel dit artikel