Jaarverslag 2023 beschikbaar

Het MMA-jaarverslag 2023 is vandaag gepubliceerd. Een belangrijk speerpunt in het jaar 2023 was het onderling delen van kennis en ervaring die aansluit op de dagelijkse praktijk. Dit alles ten behoeve van de snel veranderende markt waarbij de ontwikkeling van nieuwe omzet en nieuwe businessmodellen bij de leden centraal staat.

Zo werden vanuit de MMA in 2023 succesvolle nieuwe inspirerende initiatieven ontwikkeld: de Business Club, de Expert Roundtables, het Summer Event en het Mag Diner. Daarnaast zette de MMA zich sterk in op het signaleren van, en het informeren over marktverstorende ontwikkelingen. De leden worden geïnformeerd over de impact van deze ontwikkelingen en hoe hiermee om te gaan. De MMA bood ook vele overzichten met feiten & cijfers uit eigen en bestaand onderzoek aan de leden en de stakeholders. De eerste publicatie van het Magazine Media Factbook in 2023 toont dat de sector volop in ontwikkeling is en zich voortdurend weet te vernieuwen. Kennisdeling, het onder de aandacht brengen van succesvolle producten en innovaties van de leden bij consument en stakeholders en intensivering van belangenbehartiging en lobby zijn issues die hoog op de MMA-agenda staan de komende jaren.

MMA Jaarverslag 2023

cover jaarverslag 2023

Klik op de afbeelding om de PDF te openen

Deel dit artikel